Nyheter & artiklar

2017-06-29
Drygt 400 göteborgare slöt upp på Drottningtorget och välkomnades av Catherine Holt, från arrangörsgruppen. Förste talare var Amanda Kappelmark, som arbetar på...
2017-06-27
Den ensidiga hetsen mot hamnarbetarna och deras konflikt med terminalbolaget APM i Göteborgs hamn börjar anta orimliga proportioner. Det är APM Terminals som uppträder...
2017-06-20
Idag tisdag 20 juni meddelade APM Terminals att man lägger ett varsel på 160 personer och aviserar en nedläggning av nattskiftet. Detta då godsvolymerna minskat. Bolaget skyller...
2017-06-16
I fredags morse uppvaktades kommunalrådet Daniel Bernmar (V) av Ingrid Frejd (K), Helena Gunnarsson och Inger Johansson (K). De överlämnade ytterligare 680 underskrifter från...
2017-06-16
På Göteborgs kommuns förslagssida har det nu kommit ett viktigt och angeläget förslag om att återkommunalisera verksamheten i Göteborgs Hamn. En återkommunalisering av...
2017-06-03
Under sommaren och den tidiga höst kommer vi fokusera på att få så många som möjligt att protestera mot Natos krigsövning. Vi gör det genom ett nätverk med över 25 organisationer...

Sidor