Kommunisterna samlar in namn för kommunal bojkott av Israel

"Inga skattepengar till Israels krigsapparat!" det är rubriken på Kommunistiska Partiets namninsamling för en kommunal bojkott av Israel. Kraven och namnlistan kommer sedan lämnas över till kommunfullmäktigeledamöter vid ett av vårens möten.

2024-04-16

I Göteborgs kommun, liksom flera andra kommuner runt om i Sverige, har medborgarförslag om bojkott av inköp av israeliska varor till kommunens verksamheter lämnats in av bland annat medlemmar i Kommunistiska Partiet. Ett enkelt krav kan tyckas, att våra skattepengar inte ska stödja krigsapparaten.

I Göteborg kallas dessa medborgarförslag för Göteborgsförslag. Får förslaget minst 200 röster tas det upp för beslut i ansvarig politisk nämnd eller styrelse.

Problemet i Göteborg liksom på andra ställen är att förslaget inte ens nått politikerna utan stoppats på tjänstemannanivå. Detta med hänvisning till en utslag av Regeringsrätten 1969, där Stockholms stad anses ha överskridit sina befogenheter när man fattat beslut att inte köpa in varor från Sydafrika som då styrdes av en apartheidregim.

Nu är det en annan apartheidstats varor som avses, nämligen Israel. Skrivningen i det inlämnade Göteborgsförslaget har i all väsentligt varit likadant skrivet som Göteborgspolitikernas eget beslut att bojkotta inköp av ryska varor. Ett beslut som fattades 2023.

Men kreativiteten verkar brista hos de folkvalda när det gäller hur kommunen ska avstå apartheidstaten Israels varor. Om man nu enligt lag kommunen inte kan fatta sådant måste man ju åtminstone meddela att man ska lyfta frågan till diskussion i fullmäktige, nämnder och styrelser. Det är det minsta man kan begära! Sedan kan man ju verkligen ifrågasätta hur medborgare ska nå politikerna och därmed påverka frågor i demokratisk ordning när förslagen inte ens når de folkvalda. Och de folkvalda verkar helt ointresserade att själva utreda på vilket sätt man kan sluta ge minsta krona till Israels folkmord.

Mer information

Skriv på namninsamlingslistan via vår webbplats.

Vill du hämta ut listor att samla in namn så finns dessa på Bokhandeln Röda Stjärnan, Fjärde Långgatan 8B.