"Inrätta en Göteborgstribunal om Västlänken"

Under den rubriken skriver Jan Strömqvist från Kommunistiska Partiet i Mitti Göteborg om haveriet Västlänken och var skulden ska läggas.

2024-02-10

I Mitti Göteborg skriver kommunisterna om det havererade projektet Västlänken och var skulden ska läggas. Tillsammans med andra krafter i stan reser vi kravet på en Göteborgstrubunal om Västlänken. En sådan tribunal skulle bli en offentlig arena där ansvariga politiker och tjänstemän ställs till svars. En arena där Västlänkens och kollektivtrafikens framtid i Göteborg ställs till diskussion och där användarna av kollektivtrafiken kan föra fram sina åsikter, tankar och förslag.

Förslaget om en Göteborgstribunal för detta projekt som läcker pengar rakt ut i den göteborgska leran kommer knappast realiseras av de styrande i kommunen, partier som sitter fast med fingrarna i syltburken (eller leran om ni så vill)."

Läs mer på Mitti Göteborgs debattsida: ”Inrätta en Göteborgstribunal om Västlänken"