Kommunisternas tal på Palestinademonstration

Demonstrationståget rör sig upp för Avenyn.
Demonstrationståget rör sig upp för Avenyn.

Vi publicerar här Pia Jacobsens tal från Palestinademonstrationen i lördags 16 december.

2023-12-18
Pia Jacobsen
Pia Jacobsen

Palestinavänner, Fredsvänner - Göteborgare.

Det är med tyngd i bröstet vi varje dag, varje timma, bevittnar nya och utökade vidrigheter som begås mot det palestinska folket i Gaza och på Västbanken. Just nu pågår ett folkmord framför våra ögon. Israel säger att man ska bomba Gaza till oigenkännlighet. Det är alltså en ren utrotningskampanj av det palestinska folket. Vi har också fått höra att den israeliska militären är drillad till att se palestinierna som ”odjur”. Vi ser bilder från Gaza som lika gärna kunde ha varit från bilder från bombningen av Dresden 1945. Det Israel håller på med är en fullständig utplåning.

I skymundan av den fasansfulla situationen i Gaza har Israel bombat flyktingläger på Västbanken, och israeliska bosättare trappat upp sina attacker på den palestinska befolkningen. Hus har bränts ner, bilar har beskjutits och skördar har förstörts. Israel tillåts göra någonting som ingenting annan stat tillåts. Därför är vi här tillsammans för att visa vår solidaritet med det palestinska folket.

Vi är här för att visa att vi inte accepterar hur den svenska högerregeringen, med statsminister Kristersson och utrikesminister Billström i spetsen, beter sig så skamligt ynkligt med sitt krypande för USA och Israel.

Vi är här för att tillsammans med demonstranter, runt om i världen, visa den israeliska staten att vi inte accepterar deras sionistiska politik.

Eldupphör!
Ceasefire now!

Politiker- och borgerlig medias hyckleri fortsätter trots den humanitära katastrofen i Gaza. Men vi ser bortom detta. Vi får rapporter från annat håll; från kamrater, vänner och släktingar som befinner sig i Gaza och på Västbanken. Vi vet att rapporteringen i svenska medier inte är saklig och opartisk. Innan 1948 bodde palestinierna i sina hus, i sitt land. Men västmakterna bestämde sig för att bara flytta på dem. Närmare en miljon människor fördrevs i den stora katastrofen, Nakba. Vad palestinierna fick var ett reservat. Ett reservat som under åren minskat alltmer i storlek, och som fram till oktober var två minimala landområden, omgärdade av Israels militära diktatur.

Vi köper inte myterna! Vad har palestinierna gjort för att de ska drabbas av detta? När motståndet framträdde denna gång var Israels svar obegränsad brutalitet. Men motståndet är ett uttryck för någonting. Västvärldens politiker och makthavare har ingen rätt moralisera över det, och man ska inte förvänta sig att de som är offer för en apartheidstat, och utsatta för en inhuman blockad, lugnt ska sitta ner och bli massakrerade och få sina hem nedrivna av bulldozers. Motståndskampen är ett uttryck för den desperation förtrycket föder. Ockuperade folk har enligt FN-stadgan rätt att göra motstånd. Stöd motståndet mot ockupationen!

Det är minst sagt absurt att här i Göteborg, i vår alldeles direkta närhet, finns sedan en tid tillbaka det israeliska vapenföretaget Elbit Systems. Det företag som rustar den israeliska militären med utrustning som används i bombningarna av Gaza. Kämpande aktivister uppmärksammar detta genom ett mycket viktigt arbete med aktioner utanför Elbit Systems grindar och genom sit downs på Centralstationen. Detta måste fortsätta tills Elbit System är borta från Göteborg.

Nu måste också en riktad och träffande bojkott till. Något som kommer ha påverkan på Israel och vara en betydelsefull del i segern mot ockupationsmakten. Precis likt hur apartheidregimen föll i Sydafrika på 90-talet, så kommer även ockupationsmakten Israel att falla.

Det är först när vi gör saker tillsammans som vi påverkar på riktigt. Det är en sådan rörelse vi här, är en del av. Vi har alla ett ansvar att föra fram bojkottkraven och sprida budskapet att inte köpa israeliska produkter.

Kraven måste dessutom ställas till den svenska regeringen och politikerna; att Sverige fullständigt ska bryta med Israel; ekonomiskt, politiskt, kulturellt och idrottsligt.
Vi här idag, säger att en första åtgärd är utvisandet av den israeliska ambassadören!

Bojkotta Israel!
Länge leve Palestina!