Går partistöd före sjukvård i VGR?!

Sätter den styrande majoriteten partistöd före sjukvård?!
Sätter den styrande majoriteten partistöd före sjukvård?!

Kommunisterna kommenterar de senaste nedskärningskraven från S+V+MP på sjukvården i regionen.

2023-11-04

Vid regionfullmäktigemötet förra veckan beslutades om stora nedskärningar i sjukvården i VGR. Regionfullmäktige sparar inte på krutet i formuleringarna: "Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget". De verksamheter som avses är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Närhälsan samt Regionhälsan. Alltså i praktiken alla sjukvårdsförvaltningar! Vidare rör beslutet även några mindre verksamheter som exempelvis Göteborgs botaniska trädgård. Detta sker efter att VGR gjorde ett stort överskott för 2022.

Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sviker både invånarna i VGR och de anställda i sjukvården. S+V+MP slår regionens undersköterskor och städare rakt i ansiktet!

Samtidigt som regionfullmäktige beslutade om att påtvinga sjukvårdsförvaltningarna massiva nedskärningar passade man på att fastställa partistöden för partierna i regionfullmäktige. Sammanlagt 69 392 560 kr för 2024, alltså drygt 69 miljoner ska betalas ut. Här snålas det inte!

Läs mer om partistöden i Västra Götalandsregionen

Läs mer på tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet