Solidaritetshälsning till Viktoriahusets föreningar

Med anledning av Higabs hutlösa förslag på 30-procentiga hyreshöjningar för hyresgästerna i Viktoriahuset har Göteborgskommunisternas styrelse antagit ett uttalande.

2023-03-27

Solidaritetshälsning från Kommunistiska Partiet

Till Föreningen Viktoriahuset och dess ingående föreningar
Från Kommunistiska Partiet Göteborg skickar vi solidaritetshälsningar i den kamp ni nu bedriver mot Higab och deras helt orättfärdiga och godtyckliga hyreshöjningar.

Vi förstår att detta kommer slå hårt mot föreningarna och verksamheterna i Viktoriahuset. Vi kritiserar starkt beslutet och den skövling av förutsättningar som nu sker i Göteborg för föreningslivet och den fria kulturen.

Vi kommer delta på er manifestation på Järntorget den 1 april.

I solidaritet,
Avdelningsstyrelsen
Kommunistiska Partiet Göteborg

Göteborg 2023-03-27