Vi fördömer Israels attack mot det palestinska civilsamhället

Tillsammans med ett drygt tiotal palestinska organisationer och solidaritetsorganisationer har Göteborgskommunisterna författat ett öppet brev till utrikesministern med anledning av Israels senaste kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter. I kommunvalet i Göteborg reser vi kommunister kravet om en kommunal bojkott av Israel. Kravet på bojkott av Israel är mer aktuellt än någonsin.

2022-08-22

Öppet brev till Sveriges utrikesminister

Tidigmorgon den 18 augusti 2022 gjorde israeliska beväpnade soldater en razzia mot kontoren för sju palestinska människorättsorganisationer i Ramallah Västbanken:
Addameer, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Health Work Committees (HWC), Union of Agricultural Workers Committees (UAWC) och Union of Palestinian Women's Committees (UPWC). Utrustning och filer beslagtogs, och i vissa fall förseglades kontorets dörrar med järn. Slutligen sattes en militär order om att organisationerna är tvångsstängda på dörrarna.

Mot dessa organisationer gjordes också en razzia i oktober 2021, då den israeliska regeringen kriminaliserade dem som terroristiska.  Detta angrepp på människorättsförsvarare, har mötts av fördömanden från FN:s människorättsexperter, internationella människorättsgrupper, och den israeliska människorättsgemenskapen. FN har även uppmanat det internationella samfundet att aktivt fortsätta stödja, de palestinska organisationerna för sina betydande arbeten för mänskliga rättigheter. Angreppen mot dem gör palestinier mer sårbara för fortsatta kränkningar av deras rättigheter.  

Den 3 november 2021 svarade utrikesministern Ann Linde på en fråga från Håkan Svenneling (V) i Riksdagen angående terrorstämplingen av palestinska människorättsorganisationer bland annat så här: 
Civilsamhället är en nyckelaktör i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och hållbar utveckling i alla länder, inklusive Palestina. Sverige ser med oro på det snabbt krympande utrymmet för palestinska civilsamhällsorganisationer 
 
Vi uppmanar därför Sveriges utrikesminister att:

  • Kräva att Israel omedelbart återkallar sitt beslut att kriminalisera grupper i det civila samhället som försvarar människors rättigheter;
  • Ta aktiva åtgärder för att stödja palestinska människorättsförsvarare, inklusive dessa sju organisationer.
  • Utfärda ett offentligt uttalande om att de kriminella beteckningarna inte är internationellt giltiga

Hälsningar från följande solidaritetsorganisationer med förhoppningar att även Sveriges Utrikesminister, står upp för palestiniernas demokratiska rättigheter;

Al Salamföreningen Göteborg
Alshatat Alfalasteen (Palestinska Diasporaföreningen)
Allt för Alla - Göteborg
Jaffra Foundation
Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelningen
Masar Badil Göteborg
Palestinian Vision Society Borås
Palestinska Kulturföreningen i Göteborg
Palestinska Riksförbundet
Palestinska Rättvisecentret - Göteborg
Solens Port Göteborg
Samidoun Göteborg
Ship to Gaza Göteborg