Nationell protestdag mot försämrat anställningsskydd

2022-04-02

Lördag 19 mars genomfördes en nationell kampanjdag för att rädda LAS och försvara anställningstryggheten. I Göteborg anordnade Kommunisterna torgmöten runt om i stan för att uppmärksamma frågan.

På Stigbergstorget i Majorna appelltalade Love Puke:
”Detta går inte att reducera till bara en fråga om sämre arbetsmiljö - detta är ett hot mot demokratin. Det angår oss alla, och det är vårt gemensamma ansvar att sätta stopp för det.”