Protestmöte mot Nato i Göteborg

2022-02-13

Det pågår en mycket kraftig upptrappning av propagandan för att få in Sverige i Nato. Nato är ingen försvarsallians, som påstås i propagandan. Nato är ett av USA:s viktigaste verktyg för att trygga sin ställning som världens ledande supermakt.
Istället för ytterligare miljarder till militär upprustning och vapenskrammel, anser Kommunistiska Partiet att vi bör satsa pengarna på välfärden.

Lyssna på talet i Brunnsparken nedan. Talare: Marcus Jönsson, journalist på Proletären och Kommunistiska Partiets internationella sekreterare.