K-Göteborg: "Det behövs ett brett motstånd mot den förda högerpolitiken"

En ny dödsskjutning har inträffat i Hjällbo i helgen. Ledarsidorna och de politiska företrädarna har haft en kapplöpning i orsaksanalys av det inträffade. Moderaterna ropar efter militär, GP:s ledare hävdar att hela Göteborg är förlorat till ”klanerna” och det enda konkreta förslagen som förs fram är rent polisiära eller en tävling i vem som kan formulera om en ännu strängare högerpolitik.

2021-06-02

Daniel Tano, som sitter i styrelsen för Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning motsätter sig denna förklaringsmodell.
- Ingen analys av det inträffade som inte innehåller kritik mot den våldsamma högerpolitiken Göteborg utstått i många år är värd mer än vatten. En cynisk, individualiserad och kall fördelningspolitik krossar de brottsförebyggande åtgärder som ansvariga politikerna och borgerliga ledarskribenterna sällan låter stå i fokus: fungerande likvärdig skola, fungerande samhällsservice, full sysselsättning och ett fungerande föreningsliv, säger Daniel Tano.

Kommunistiska Partiet är inte negativa till att det sätts in fler kvarterspoliser i områden med sociala problem. Men det väger inte upp för att samhället håller på att falla isär. Det kräver en bred satsning och framförallt att alla göteborgare ges samma förutsättningar till ett fullgott liv.
- Polis kopplas in först efter ett brott har begåtts, innan detta sker finns en lång kedja med samhälleliga funktioner som fallerat. Våldet är ännu ett symtom på högerpolitikens misslyckande och ett skriande behov av en antikapitalistisk politik, säger Daniel Tano.

Läs mer i Proletären

Integrationspolisen: ”Hårdare tag” inte lösningen
Dödsskjutningen i Göteborg – kopplingar till ökänt släktnätverk