Kommunisterna i kampanj mot marknadshyra

Två år har gått sedan januari-avtalet slöts. Planerna på fri hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik. Kommunisterna accepterar inte en ordning med fri hyressättning vilket leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att förhandla om hyran.

2021-03-28

Motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar segregationen. Den 19 januari samlades över 150 hyresgäster digitalt för att börja mobiliseringen mot marknadshyran. Resultatet blev kampanjen Nej till marknadshyra där målet är att den 18 april hålla 100 mini-torgmöten. Kommunisterna i Göteborg kommer att arrangera ett antal minimöten den dagen.

Kampanjen pågår just nu men affischering och flygbladsutdelning. För att ytterligare väcka opnion i frågan kommer kommunisterna i Göteborg arrangera ett digitalt möte 7 april på temat vad är alternativet till marknadshyra?. På mötet, som sänds via Youtube ger bostadsaktivister perspektiv på kampen mot marknadshyra, resonerar kring hur kan vi stoppa hyreshöjningar och vad finns det för alternativa vägar att gå för att lösa bostadsbristen? Varmt välkommen att lyssna och komma med frågor och synpunkter.

Läs mer på Facebook-eventet
Läs mer: Ett nytt startskott i kampen mot marknadshyror (proletaren.se)
Läs mer: Opinionen mot marknadshyror måste byggas underifrån (proletaren.se)