Kommunisterna på ETC debatt: V, FI och MP är ute på tunn is

Göteborgskommunisterna skriver på ETC debatt om hur Vänsterpartiet Göteborg tillsammans med MP och FI lägger förslag som hotar arbetsrätten. Läs artikeln på ETC debatt.

2020-11-12

Till kommunstyrelsen har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt ett förslag att låta flyktingar som omfattas av gymnasielagen gå före till anställning. Bakgrunden är att den tillfälliga gymnasielagen kräver stadigvarande försörjning inom sex månader efter gymnasieexamen för att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Det är inte i ett samhälleligt vakuum som den så kallade rödgrönrosa konstellationen lägger sitt förslag. Att de väljer att lyfta detta som en huvudfråga mitt under pågående pandemi säger en hel del om hur långt de står från vanliga människors bekymmer.

I Göteborg var arbetslösheten 10,3 procent i september. För stadens ungdomar, de som alltså ska ta steget ut på arbetsmarknaden, har arbetslösheten stigit 15 månader i följd. Det är klart att det sticker i ögonen på många av de över 32 000 arbetslösa när andra ska gå före till anställning på basis av att det stiftats en bedrövlig lag.

Det pågår en attack mot arbetsrätten koordinerad av Centerpartiet och Liberalerna med Svenskt näringsliv som ivriga påhejare. Januariöverenskommelsen utmanar Lagen om anställningsskydd för att kunna luckra upp arbetsrätten på svensk arbetsmarknad. Vi ställer oss mycket frågande till hur Vänsterpartiet tänker när man både vill gå till försvar för Las, men samtidigt lägger nya förslag till det lapptäcke av undantag från arbetsrätten som präglar samtida svensk arbetsmarknad.

Det är tunn is som V, Fi och Mp befinner sig på. Frågan är hur förtur till anställning ska gå till rent praktiskt. Enligt förslaget ska stadsledningskontoret i dialog med berörda fackförbund se över rutiner för anställning. Det är svårt att se att ett förslag kan bli mer diffust.

I ett läge av massarbetslöshet vore det naturliga, för en vänsteropposition värd namnet, att lägga fram krav som på allvar kan förändra tillvaron för tusentals arbetslösa. Går det att få fram miljardstöd till krisande företag så går det att få fram resurser för att anställa stadens unga vuxna till vettiga arbetsförhållanden. Det finns en mängd olika behov som en långsiktig och planmässig satsning på fler händer i välfärden kunnat tillgodose.

Vi kommunister förespråkar en human flyktingpolitik. Många av de unga människor som omfattas av gymnasielagen är afghanska medborgare som flytt undan den krigszon som har skapats av USA:s illegala krigföring. Vår åsikt är att om man flyr från krig så finns asylskäl. Uppehållstillstånd ska då utgå utan att detta ska vara villkorat av anställning. Att villkora människors legala status i landet med anställning bidrar till arbetsmarknadens förslumning.

Läs inlägget på ETC debatt