Uttalande på första maj

2020-05-01

Första maj i år, 2020, firas under mycket speciella förhållanden. Coronapandemin gör att första maj-arrangemangen över hela världen firas på för situationen lämpliga sätt. Kommunistiska Partiets Röd Front-arrangemang hålls med ett livesänt möte utan publik. Den dominerande frågan på årets arrangemang är den rådande coronaepidemin. Pandemin visas med all tydlighet att det är arbetarklassen och de fattiga som far mest illa och som får betala krisen. Så är det i Sverige.

Arbetslösheten stiger till över 10%. På detta sätt är det arbetarklassen som får betala ett mycket högt pris för den rådande situationen. Företag får statliga subventioner så att de skall gå omärkta ur krisen. Subventioner som vi arbetare har betalt med våra skatter. Det är ju till och med så att företag å ena sidan tar emot statliga subventioner samtidigt som de betalar aktieägarna med stora utdelningar.

I Göteborg slår även krisen som överallt hårt mot sjukvården inte minst mot äldreomsorg och LSS - boende. Skyddsutrustningen är undermålig eller obefintlig. Situationen visar på stora brister. Klassamhället förnekar sig inte. Det är de fattiga och små som får betala så att kapitalisterna skall kunna gå igenom krisen utan förluster. Likadant över världen.

Det är de fattiga som får betala med sina liv genom trångboddhet och bristande sjukvård. Privatiseringspolitiken förvärrar givetvis situationen. Men förtryck föder motstånd och under året har vi sett stora protester mot de rådande förhållandena i Chile. Protesterna i Chile ett positivt exempel för alla förtryckta över hela världen.

Hela världen skriker efter ett annat samhällssystem.
Hela världen skulle må bra av ett rättvist socialistiskt samhällssystem.

Kommunistiska Partiets maning på 1:a maj 2020 är:

  • Ned med kapitalismen!
  • Leve socialismen!

Alexander läser upp uttalandet

Corona-pandemin påverkar hela samhället. Marknaden löser inte problemen. Kämpa mot privatiseringar och för gemensamma framtid. Lyssna på Kommunistiska Partiet kl 14.00

Publicerat av Kommunistiska Partiet Göteborg Fredag 1 maj 2020