Sex timmars arbetsdag för en vettig kollektivtrafik

Uttalande från spårvägsföreningen i Göteborg
Uttalande från spårvägsföreningen i Göteborg

Uttalande från vår arbetsplatsförening på spårvägen angående spårvagnstrafiken i Göteborg under coronaepidemin.

2020-04-19

Under flera år har det varit brist på spårvagnsförare på Göteborgs Spårvägar. Orsakerna till detta är flera men är i första hand att söka i en pressande arbetsmiljö.

För att peka på detta problem och i viss mån komma tillrätta med det har Kommunistiska Partiets organisation på Göteborgs Spårvägar deltagit i och agerat för sex timmars arbetsdag på arbetsplatsen. Sex timmars arbetsdag skulle dels förbättra arbetsmiljön och dels göra vår arbetsplats mer attraktiv.

Coronaepidemin visar på många brister i samhället, så även inom kollektivtrafiken. Bristerna visar sig bland annat i en för dåligt utbyggd kollektivtrafik.

Kommunistiska Partiet anser att en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en förutsättning för att på ett bättre sätt kunna klara av sådana exceptionella omständigheter som vi har i dag. Dessutom är det givetvis så att välmående spårvägare är till fördel för stadens resenärer.

Kommunistiska Partiets arbetsplatsförening på Göteborgs Spårvägar
2020-04-15