Insamling till strejkande transportarbetare i Frankrike

Kommunisterna samlar in pengar till strejkande transportarbetare.
Kommunisterna samlar in pengar till strejkande transportarbetare.

Proletären har tagit initiativ till en insamling för de strejkande arbetarna i Frankrike. Det är en insamling som fortsätter. Nu går kommunisterna i Göteborg ut på ett antal arbetsplatser för att samla in pengar.

2020-01-23

Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning vänder sig till stadens arbetsplatser för att utveckla solidaritet och samla in pengar till de strejkande i Frankrike, genom Proletärens insamling. I arbetet ingår även att sprida information om strejken och den franska arbetarklassens kamp mot pensionsförsämringar.

Bland de arbetsplatser som partiavdelningen vänder sig till finns Volvo, SKF, Göteborgs hamn, Göteborgs spårvägar och sjukhusen. Till detta kommer givetvis övriga arbetsplatser.

Järnvägen intar en central roll i solidaritetsarbetet, dels genom att det ekonomiska stödet går direkt till en fackklubb i Paris som organiserar järnvägsanställda men även för att partimedlemmar redan är igång med insamlingen där. Pengarna samlas in genom insamlingslistor, bössor eller direkt på arbetsplatsen, och är en del av Proletärens insamling till transportarbetarna i CGT:s klubb i Trappes, Paris.

För att visa solidaritet med de kämpande järnvägsarbetarna och stödja dem ekonomiskt sätter du in ditt bidrag på Proletärens plusgiro 723750-6 eller swish 123 465 0446. Märk betalningen ”Arbetarsolidaritet”. Pengarna går oavkortat till strejkkassan för järnvägsarbetarna i Trappes.

Janne Strömqvist