"Fördöm USA:s terrorattack"

"Fördöm USA:s terrorattack mot Iran", det är budskapet till Sveriges regering i ett uttalande som Göteborgskommunisterna antog på onsdagen.

2020-01-16

Till Sveriges regering.

Vi uppmanar Sveriges regering att fördöma USA:s terrorattack mot Iran och dess företrädare. Vidare uppmanar vi Sveriges regering att följa beslutet i Iraks parlament att utländska trupper skall lämna landets territorium. Sverige skall omedelbart ta hem sin militär från Irak och därmed respektera landets nationella självbestämmanderätt.

Vår uppfattning är vidare att det är upp till varje lands befolkning och arbetarklass att resa kamp mot förtryckarregimer.

I den internationella solidaritetens namn stödjer Kommunistiska Partiet kamp mot förtryck

Antaget vid medlemsmöte för Kommunistiska Partiet i Göteborg 2020-01-15