Återkommunalisera Göteborgs Hamn

Kommunisterna kräver att hamnverksamheten återkommunaliseras
Kommunisterna kräver att hamnverksamheten återkommunaliseras

Sedan en längre tid driver Kommunisterna i Göteborg frågan om att återkommunalisera stuveriverksamheten i Göteborgs hamnar. Under gårdagens medlemsmöte antog Göteborgsavdelningens medlemmar följande uttalande med anledning av en motion i Göteborgs kommunfullmäktige.

2019-11-21

Till Göteborgs kommunfullmäktige,
Till Göteborgs fullmäktiges samtliga partier,
För kännedom till massmedia.

Vid fullmäktiges möte torsdagen 21 november 2019, genom en motion av Vänsterpartiet i Göteborg, kommer frågan om att återkommunalisera Göteborgs Hamn att behandlas.

Kommunistiska Partiet i Göteborg är av den uppfattningen att förslaget är helt riktigt och vi har under en längre tid, bland annat genom ett Göteborgsförslag drivit denna fråga. Kommunistiska Partiet drev dessutom frågan som en valfråga i kommunvalet 2018.

Att driva Göteborgs hamn utan privata intressen skapar förutsättningar för att driva verksamheten under bättre förhållanden.
Privat verksamhet drivs alltid utifrån privata intressen.

En kommunal eller offentlig verksamhet har förutsättningar att skapa goda arbetsförhållanden och en välfungerande arbetsmiljö.

Därför menar Kommunistiska Partiet att Göteborgs kommunfullmäktige bör ställa sig bakom motionen om att återkommunalisera Göteborgs Hamn.

Antaget vid medlemsmöte för
Kommunistiska Partiet i Göteborg, onsdagen den 20/11-19.