Motstånd i fokus på panelsamtal i Frölunda

2019-03-31

Torsdag 21 mars kom ett drygt 50-tal personer till Frölunda Kulturhus för ett intressant och givande panelsamtal om kamp mot högerpolitik och nedskärningar. Deltagarna fick både kunskap och inspiration om hur kampen kan föras.

Mötet antog följande uttalande:
"Kamp mot den sociala nedrustningen

Runt om i Göteborg genomförs ständigt social nedrustning, som bara blir värre och värre efter det att kommunfullmäktige antog den borgliga budgeten. Allt drabbas skola, vård, omsorg, och kollektivtrafik. Vid nödvändigt fastighetsunderhåll i de kommunala bostäderna höjs hyrorna till en orimlig nivå. Även föreningslivet och kulturen drabbas inte minst när hyror i kommunala anläggningar skall marknadsanpassas.
Enda sättet att stoppa dessa försämringar är att vi som drabbas söker enhet och sluter oss samman och ställer krav på en annan politik av de ansvariga i kommunfullmäktige.
Därför uppmanar vi alla att vi gemensamt deltar i kommunupproret som genomför protester varje gång det är möte i kommunfullmäktige."