Massmöte i brytningstid

2019-03-31
Kristoffer Lundberg, Hyresgästföreningen. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Kristoffer Lundberg, Hyresgästföreningen. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Ulf Nilsson, Byggnads. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Ulf Nilsson, Byggnads. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Sara Garib, poet. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Sara Garib, poet. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Erik Helgesson, Hamnarbetarförbundet. Foto: Artur Szandrowski/Proletären
Erik Helgesson, Hamnarbetarförbundet. Foto: Artur Szandrowski/Proletären

Bengt Frejd, mångårig aktivist och medlem i Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning deltog i Hyresgästföreningens massmöte mot marknadshyror på Draken i Göteborg. Här skriver han om sina intryck från detta speciella möte.

Något är på gång – och det var värt varje minut idag!

Idag bjöd Hyresgästföreningen i Västra Götaland in till ett som de själv kallade öppet massmöte. Eftersom jag försöker vara politisk aktiv var det självklart att delta. Vad ville de, vilka kommer och massmöte lät ju stort, ja frågorna var många.

Det kom cirka 500 personer i alla åldrar, bara det är ju helt unikt. Redan i inledningen slog ordförande för föreningen Kristoffer Lundberg fast vad som är på gång när det gäller bostadsfrågan: att de styrande både i riksdagen och i kommunerna runt om vill genomföra utförsäljning, högre hyror osv. Hyresgäströrelsen ställer istället parollen: Rädda hyresrätten. Han var tydlig med att det nu gäller att på alla områden mobilisera och agera kollektivt. Slå tillbaka varje attack mot hyresgästerna.

En annan som tilltalade mig var vice ordförande Ronny Bengtsson som beskrev i vilket läge arbetare här i Göteborg bildade Hyresgästföreningen och deras kamp för rätten till bostad, som ledde fram till en satsning på arbetarbostäder och allmännyttan. Han beskrev också på ett träffande sätt hur dagens politiker helt glömt bort tanken med rätten till bostad och det har till och med gått så långt att när dessa personer talar som representanter för allmännyttan inte ens talar vårt språk utan istället pratar om "kunder" osv. Men hans slutsats och uppmaning var samma som Kristoffers; vi skall kämpa för Rätten till bostad, som alla ha råd att bo i.

Sedan kom ännu mer unika inslag. Hamnarbetaren Erik Helgesson beskrev Hamnarbetarnas kamp som efter lång kamp lett fram till ett kollektivavtal och Ulf Nilsson, min partikamrat från Byggnads talade om jakten på maximal profit och dåliga arbetsvillkor, med ökade dödsfall och arbetsskador på byggen och lönenedpressning genom bemanningsföretag och billig arbetskraft från Östeuropa.

Ulf passade också på att uppmana alla att ansluta sig till Kommunupproret som är i startblocken för att slå tillbaka försämringar som nu genomförs inom de flesta område i Göteborg för vanligt folk. Båda framhöll att hamnarbetarna och byggnadsarbetarna såg att deras kamp för att tillgodo se sina rättigheter är samma kamp som representanterna från Hyresgästföreningen förespråkade. Alla dessa viktiga budskap fick stöd av forskaren Dominika V Polanska och vi bjöds dessemellan av underhållning av Sara Garib som genom sin poesi fick mig att tänka lite extra.

Att samla 500 personer är stort i dagens Göteborg och mötet visade på att vi är i en brytningstid som om vi jobbar tillsammans kan innebära saker som de som styr i dagens samhälle inte hade räknat med.

Bengt Frejd