Hur bygger vi en ny arbetarrörelse i August Palms anda?

Välfyld stora salen i Marx-Engelshuset.
Välfyld stora salen i Marx-Engelshuset.

Ett hundratal intresserade kom till Marx-Engelshuset på tisdagskvällen när kommunisterna bjöd in till möte under rubriken Hur bygger vi en ny arbetarrörelse i August Palms anda?

2019-02-05

Efter sång, musik unga vis-sångare inledde Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson som konstaterade att ed Stefan Löfvens uppgörelse med C och L om att driva värre högerpolitik än Reinfeldt är socialdemokratin som arbetarparti utan tvekan slutligen död. När sedan Vänsterpartiets riksdagsgrupp släpper fram Stefan Löfvens regering skapas ett nytt läge i svensk politik. Vi har nu en riksdag med åtta partier som accepterar borgerlig politik.

Januariavtalet innebär att nyliberalismen endast utmanas av en opposition från höger. Detta diskuterades i ett panelsamtal med, förutom Robert, Pia Jacobsen (SEKO), Roger Crossler (Fastighets), Kristofer Lundberg (Hyresgästföreningen), Johannes Kvarnström (Kommunal) och Patrik Torneus (Byggnads).

På mötet lyftes ett initiativ för ett arbetarnas första maj med enhet på klasskampens grund. Uppropet finns att läsa och sprida vidare.