Protesterna lönade sig

2018-12-14
Protesterande pensionärer på SDN-möte
Protesterande pensionärer på SDN-möte

SDN Norra Hisingen lovar nu att den populära pensionärsverksamheten, Livslust, oförändrat får vara kvar. De grå pantrarna som röt till och visade klorna är föredömen för alla och visar att det lönar sig att höja rösten. Vi behöver inte godta systematisk dumhet och budgetdisciplin.

Beslutet om nedskärningar av ungdomsverksamheten blev bordlagt. Så även där fick protesterna politikerna att hejda sig. Men faran är inte över.

De stora underskotten finns kvar och nämnden kommer strax försöka på nytt. De tar sin roll som budgetslavar på största allvar. Att visa kurage och stå upp för väl fungerande och vital verksamhet i sitt område öppnar väl inga framtida karriärmöjligheter?

Underskotten i stadsdelarna beror till stor del på att både regering och stat smiter från sitt ekonomiska ansvar och lämpar över stora kostnadspucklar på kommunerna. Kommunledningen i Göteborg låter fritidspolitiker i stadsdelsnämnderna, ofta glada amatörer, ta ansvar för problem som orsakats av regeringsbeslut.

I Norra Hisingen är det bland annat ökade kostnader för försörjningsstöd, allt fler hushåll saknar helt andra inkomster eller ersättningar, men även ökade kostnader för ensamkommande barn och ungdomar sedan staten sänkt erättningarna. Av SDN Norra Hisingens planerade underskott på minus 40 miljoner utgörs 10 miljoner av nedskrivning av statsbidragsfordran till Migrationsverket.

Dessutom har kommunen varit tvungen att överta ansvar för de personer som drabbats hårt av regeringens och Försäkringskassans ändrade tillämpning av rätten till personlig assistans genom LSS.

Även utvecklingen med ökade behov för vård och omsorg av fler äldre, som det helt saknas en nationell plan för, medför ökade kostnader i kommunerna. Det betyder att regeringen via kommunledningen skickar slutnotan till fritidspolitikerna att försöka lösa. Deras lösningar blir oftast brutala nedskärningar av nödvändig, men ej lagstadgad verksamhet som till exempel kultur, fritid och tillgänglighet av och bemanning inom äldreomsorgen.

Men notan ska skickas tillbaka. Till kommunledningen och deras kompisar i regeringen.

Ulf Nilsson