Pensionärer och ungdomar i gemensam protest mot nedskärningar

2018-12-05
Ungdomar och pensionärer protesterade gemensamt mot planerade nedskärningar
Ungdomar och pensionärer protesterade gemensamt mot planerade nedskärningar

150 pensionärer och ungdomar protesterade på det öppna förmötet i Norra Hisingen igår mot planerade nedskärningar. Nio miljoner kr ska skäras på fritidsverksamhet, mötesplatser och äldreomsorg. Femton heltidstjänster ska bort och av dom är tio ungdomshandledare och en fältarbetare. Verksamheten Livslust - en fantastisk verksamhet för seniorer - ska läggas ned och spridas för vinden på olika ställen. 800-1200 seniorer besöker Livslust varje vecka. Ungdomsverksamheten är lika värdefull. De anställda är eldsjälar som envist och medvetet byggt upp förtroende och skapat bra aktivitet för ungdomarna. Inte minst bland gruppen ungdomar 16-20 år är detta enormt viktigt i Göteborgs arbetarförorter. Nu hotas även denna verksamhet.

Politikerna undvek att svara på publikens frågor och låtsades vara där för att lyssna och ta in åsikter. Men Mikael Wallgren (V), som är vice ordförande i nämnden gjorde genast klart att budgetunderskottet måste fyllas igen. ”Vi har de pengar vi får oss tilldelade från kommunen. Därför ser vi över allt från äldreomsorg till mötesplatser”, sa han och gav ännu ett ansikte åt skaran av politiker i staden, från Vänsterpartiet till yttersta högern, som sätter budget före behoven. Mötet var helt enigt. Både ungdomar och pensionärer menade att inga nedskärningar ska göras. Istället borde nämnden kräva mer pengar från kommunfullmäktige och vägra slakta sånt som är nödvändigt i stadsdelen.

Nu gäller det att alla som kan sluter upp för Livslust och ungdomarna på nämndmötet den 11 december kl 17.00 då beslut ska fattas.

Ulf Nilsson