Möte i Biskopsgården om bostadsfrågan

Ulf Nilsson talar i Biskopsgården
Ulf Nilsson talar i Biskopsgården

Tisdagens offentliga valmöte i Biskopsgården kom mest att handla om det orättvisa, marknadsanpassade bostadsbyggandet i Göteborg.

2018-08-23

Ulf Nilsson, förstanamnet på kommunisternas valsedel till fullmäktige, talade och öppnade direkt med att han gärna ville bli avbruten av publiken. Mötet utvecklades då snabbt till en engagerad dialog. Ilskan över det uteblivna byggandet av hyresrätter i Biskopsgården och den ökande trångboddheten gick inte att ta fel på.

Rätten till bostad är ju en grundläggande rättighet sa någon och en annan kom med konkreta förslag på var man kunde sätta igång byggandet. Det är kommunen som skall ta ansvar för byggandet och inte lämna över det till byggherrar som jagar vinster.

Att arbeta på att få in Ulf i fullmäktige var självklart. Där behövs folk som är lojala mot sina väljare och lyssnar på och talar med oss. Precis det som Ulf Nilsson visade på mötet.

Inger Johansson