Stoppa nedskärningarna i Angered

2018-03-15
Flygblad från kommunisterna i Angeerd
Flygblad från kommunisterna i Angeerd
Protester utanför SDN-mötet i Alingsås
Protester utanför SDN-mötet i Alingsås

Måndag den 12 mars åkte Angereds SDN-politiker och höga chefer till Alingsås för att besluta om nedskärningar på nästan 90 miljoner. Det är nog med försämringar i förorten!

Välkommen på protestmöte fredag kl 16.00 i Angered Centrum.

Sätt förorten först
Inför varje val får vi höra vackra ord från politikerna om hur man ska satsa på förorten och Göteborg ska bli en jämlik stad.
Men det som händer är tvärtom. Det görs enorma satsningar på evenemang och anläggningar i centrum som gynnar medelklassen som bor där och turister.
Istället vill vi sätta förorten först och satsa resurserna där de behövs som mest. Det är så vi uppnår jämlikhet.

Behov före budget
Politikerna skyller nedskärningarna på en budget som inte går att förändra. Men budgeten är ingen allsmäktig lag utan ett politiskt beslut taget av politikerna i fullmäktige och stadsdelsnämnderna.
Räcker inte pengarna för att tillgodose de behov som finns för att uppnå bra livsvillkor får SDN-politikerna kräva mer pengar av fullmäktige så att resurserna kan användas där de behövs mest. Finns det pengar till arenor och skrytbyggen, då finns det pengar till en bra välfärd för alla Göteborgare.

Nej till nedskärningar!

• Proletären: Angereds SDN-politiker flydde stan för nedskärningsbeslut
• Facebook-evenemang: Protestera mot nedskärningarna