Rädda Kortedala Bibliotek

2018-01-03
Framsida på flygbladet
Framsida på flygbladet
Baksida på flygbladet
Baksida på flygbladet

Biblioteket i Kortedala är hotat. Den verksamhet som finns idag kommer inte att kunna fortsätta och utvecklas i en mindre lokal. Stadsdelsnämnden skyller som vanligt på brist på pengar. De försöker också trösta oss med att anslagen istället går till det nya världslitteraturhuset i Gamlestan. Vi har inget emot satsningar på andra ställen. Men varför skall det ske till priset av att en viktig och fungerande verksamhet, som Kortedala bibliotek, slås sönder?

Politikerna i stadsdelsnämnden får sina direktiv och ekonomiska ramar från kommunledningen. För den går allt ut på stora, dyra satsningar i innerstan.
Flotta restauranger, spektakulära evenemang, linbanor och lyxbostäder ska ”sätta Göteborg på kartan”. Samtidigt pratar de om jämlikhet och satsningar i utsatta områden. Men deras politik ökar klassklyftorna och försämrar för oss som bor i förorterna. Istället för nödvändiga satsningar kommer nedskärningar.

Om bibliotekets verksamhet stryps och flyttas blir försämringen dramatisk. Tidigare beslut om neddragningar för kulturskolan och Geråshallen får också svåra konsekvenser. Stadsdelsnämnden skall utgå från våra behov och lyssna på folket. Särskilt de rödgröna, S,V och MP, med höga röstetal i Kortedala. Varför uppträder de som budgetslavar och nyttiga idioter för en politik som inte löser utan skapar problem i våra områden? Istället borde de kräva ökade anslag för att stärka och utveckla verksamheten. Pengar finns i kommunen.

Biblioteket ska vara kvar! Med minst samma verksamhet och utrymme som idag.

SDN-Östra har möte på Forum, Kortedala torg, kl 14.00 för att ta beslut. Då ska de både få se och höra vad vi Kortedalabor tycker.

Delta i protestmötet på Kortedala torg
tisdagen den 16 januari kl. 13.00.

Kom och visa ditt stöd och protestera mot planerna på att stänga Biblioteket. Skriv också under namnlistorna som cirkulerar.

Kommunistiska Partiet, Kortedala-Bergsjön
kortedala@kommunisterna.org Tel. 0706-789819