Därför ska hamnen återkommunaliseras

2018-01-17
Mats Glavå, docent i arbetsrätt, menar att konflikten är skapad av arbetsgivaren
Mats Glavå, docent i arbetsrätt, menar att konflikten är skapad av arbetsgivaren

Kvällens Uppdrag Granskning visar behovet av ha en seriös arbetsgivare för den viktiga verksamheten i Göteborgs Hamn. Det är dags att återkommunalisera hamnen.

Privatiseringen av stuveriet i Göteborgs hamn var ett stort misstag. Genom beslutet om utförsäljning 2009 avsade sig kommunen den demokratiska styrningen av hamnen. Makten överlämnades, till ett fåtal multinationella hamnkoncerner som dominerar branschen. Även om de andra terminalbolagen hittills uppträtt klokare och inte tagit efter APMT:s metoder är situationen illavarslande.

Ett dåligt beslut måste gå att ändra när följderna börjar bli katastrofala. Kommunen måste åter kommunalisera stuveriet. Det skulle förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för ett bra arbetsklimat med goda arbetsvillkor, fungerande rutiner och en organisation som kan återskapa hamnens rykte.

Hamnen är en vital samhällsfunktion som är viktig för Göteborg och göteborgarna. Den får inte vara i händerna på samvetslösa och antifackliga profitjägare.