Protester mot nedskärningar i Östra Göteborg

2017-11-29

Ett hundratal personer deltog på stadsdelsnämndens möte i Östra Göteborg 28 november för att kräva mer resurser till skola och föreningsliv.

Det var ett tjugotal lärare från Bergsjön som protesterade mot nedskärningar av tjänster och flykt av både elever och lärare från Backegårdsskolan. Eritreanska föreningen protesterade mot att deras aktivitetshus stängts på grund av röta, utan att de har fått något nytt hus för sin öppna verksamhet i Kortedala.

Geråshallen som ligger i Bergsjön hade sina försvarare där som pekade på vikten av att behålla hallens nuvarande verksamhet. Hallen besöks av ca 900 personer i veckan och ligger i det område i Göteborg där det är lägst andelar personer med självskattad god hälsa. Hallen är en viktig social mötesplats för många.

Förvaltningens förslag var att överföra verksamheten till Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF). Detta beroende på nedskärningar med 1 miljon av så kallad icke lagstadgad verksamhet som gruppträningar, kommunanställdas fria träning osv. Caféverksamheten läggs ned och lördagsöppet försvinner. Hälsotekets, friskvårdsgruppens boendestödsverksamhet upphör på Geråshallen från och med 1 april 2018. IoFF kommer att anpassa verksamheten utifrån utbudet i sina övriga motionsanläggningar.

Stadsdelsnämnden röstade obevekligt för att dagens verksamhet försvinner och överförs till IoFF. S,V och MP röstade till och med ner KD:s förslag om att behålla caféverksamheten! De rödgröna pratar om att satsa i utsatta områden men gör tvärtom!

Anledningen till nedskärningen är galopperande kostnader för köpt missbruksvård och köpta boenden. Budgetslavarna i SDN verkar helt förblindade i sin iver att att hålla budget. Men mutresor, hästhoppningar och annan skit får kosta många miljoner! Näringslivet går före allt annat! Att tillgodose medborgarnas behov är helt främmande för dessa fritidspolitiker.

Håkan Lundqvist