Fotbollsklubbar protesterar mot minskad plan

2017-11-14
Bengt Johansson, Ösets BK
Bengt Johansson, Ösets BK

Göteborgs kommun har efter krav från fotbollsklubbar byggt konstgräsplaner runt om i staden. Nu hotas en av dem – Gröna Vallen i Majorna – när privata aktörer planerar att bygga bostadsrätter och gymnastikhall.

Det är arkitektfirman Okidoki och Vision Group AB som har fått ett positivt planbesked för att bygga en ny byggnad som kombinerar idrottshall för parkour och gymnastik och bostadsrätter. Den nya byggnaden ska delvis byggas på konstgräsplanen som anlades nyligen vilket kommer minska ner fotbollsplanen från 65x105 meter till 60x90 meter. Sporthallen ska ägas av ett privat bolag och drivas affärsmässigt.

En av de klubbarna som bedriver verksamhet för både ungdomar och seniorer på Gröna Vallen är Ösets BK. Ordförande Bengt Johansson ser stora risker för deras verksamhet om den nya hallen byggs enligt det aktuella förslaget.

– Vi är inte mot att man bygger idrottshallar men det kan inte ske genom att förstöra för redan etablerad ungdomsverksamhet, säger Bengt Johansson.

En granskning som tidningen Göteborg-Direkt har gjort visar att Majorna-Linné är den stadsdel med lägst antal fotbollsplaner per invånare. Att det finns ett behov av planen är tydligt. Anläggandet av konstgräs på Gröna Vallen har gjort att planen kan användas mer än tidigare.

– Sju klubbar spelar och tränar på vallen, såväl seniorer som ungdomar, säger Bengt Johansson, Ösets BK. Nu hotas denna positiva verksamhet genom att ett privat företag vill flytta planen och minska måtten. Vi kommer att mobilisera våra medlemmar och boende för att behålla Gröna Vallen som den är idag.

William Wismeier & Bengt Frejd