Förortsprotest mot kommunfullmäktige

2017-11-24

Göteborgs kommunfullmäktigepolitiker fick det hett om öronen under sitt senaste fullmäktigemöte. Boende i Rannebergen krävde stopp för utförsäljningar av lägenheter i Rannebergen samtidigt som Simhallsgruppen återigen uppvaktade politikerna med kravet om en simhall till Kortedala/Bergsjön.

“Att sälja ut är häleri – Allmännyttan äger vi”, “Bostadsbolaget, Victoria Park – vi är värda mer än mark”, “Simhall till Kortedala/Bergsjön”. Talkörerna ekade utanför kommunfullmäktigemötes temporära lokaler vid Kronhusbodarna i centrala Göteborg. Hyresgästföreningen i Rannebergen hade ordnat bussresa för att ge möjlighet för de boende att protestera mot den planerade bytesaffären. Kommunalägda hyresrätter i Rannebergen ska enligt förslaget bytas mot det privata fastighetsbolaget Victoria Parks mark i Lövgärdet för att där kunna bygga bostadsrätter.

Förslaget har både väckt vrede och oro bland de boende som har fullt berättigade farhågor om att Victoria Park ska fortsätta i Rannebergen som de gör på andra håll i Göteborg och i landet, nämligen att inte sköta det löpande underhållet och att genomföra bristfälliga topprenoveringar vid hyresgästbyte för att kraftigt höja hyrorna.

Förutom talare från boende i Rannebergen talade också företrädare för Hyresgästföreningen från runt om i Göteborg som poängterade vikten av att sätta stopp för alla utförsäljningar och se det som en gemensam kamp för alla Göteborgare.

Samtidigt med denna protest hade Simhallsgruppen återigen samlats för att lämna över nya namnunderskrifter för en simhall till Kortedala/Bergsjön. Nu hade ytterligare 500 skrivit under kravet vilket innebär totalt 3000 som stödjer kravet.

Ulf Nilsson från Simhallsgruppen och Kommunistiska Partiet talade och visade på hur frågorna hänger ihop.

– Göteborg blir inte jämlikt av att man bygger en flashig simhall inne i stan och av att bygga bostadsrätter i Lövgärdet. Vi vill ha riktiga satsningar där man visar att man tror på oss som bor i områdena. Det handlar om att rusta upp våra områden, om utbildning och om att våra ungdomar ska ha en vettig sysselsättning på fritiden.

Trots uselt Göteborgsväder var det runt 200 som deltog i protesterna som blev en gemensam manifestation för satsningar på förorten och att politikerna ska hålla sina löften om att satsa på ett jämlikt Göteborg. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande (s) och Daniel Bernmar, kommunalråd (v) gick ut och mötte de protesterande och tog emot namnlistor. 500 ytterligare namn för en simhall till Kortedala/Bergsjön och 2000 namn insamlade på två veckor mot utförsäljningen av bostäder i Rannebergen.

Marie Lundberg och Håkan Lundqvist berättade om insamlingen och krävde att politikerna skulle fatta beslut om pengar till en simhall i Kortedala/Bergsjön innan valet.

– Vi kan inte lova något före valet, men vi kommer göra vår yttersta för att den kommer med i nästa investeringsperiod som börjar 2019, sa Daniel Bernmar och hänvisade till kommunens budgetperiod.
– Ni beslutade ju om ett nytt centrumbad i mars i år, då gick det ju bra, sa Håkan Lundqvist och fortsatte: Ni lägger alla pengar inne i stan, ni borde vända på det och satsa på förorten.

Efter överlämningen från simhallsgruppen tog Kristofer Lundberg från Hyresgästföreningen Angered över mikrofonen och berättade om reaktionerna från de boende i Rannebergen på förslaget om att sälja ut deras bostäder till Victoria Park.

– Vi vill bjuda ut dig till Lövgärdet och Rannebergen och prata med de boende och höra vad de tycker, sa Kristofer Lundberg.

Ann-Sofie Hermansson menade att bytesaffären skulle gynna jämlikheten i Göteborg, vilket inte mötesdeltagarna höll med. De boende ville inte se att lägenheterna säljs ut till skojarbolag.
På samma möte beslutade kommunfullmäktige att inte agera mot stadens Intraservice som låtit tjänstemän och nämndpolitiker åka på nöjesresor till USA. Man skyddar sina egna samtidigt som förorterna utarmas på resurser.

Nu går båda kamperna vidare, på sina egna håll och gemensamt. Simhallsgruppen har gjort ett separat Göteborgsförslag som på kort tid fått de nödvändiga rösterna för att kommunen på något sätt återigen ska behandla frågan. Hyresgästföreningen mobiliserar inför kommunfullmäktigemötet 7 december då beslut ska fattas om eventuell utförsäljning.

William Wismeier