Ulf Nilsson i debatt med Sveriges Hamnars VD

2017-10-23

I tidningen ETC har Ulf Nilsson fått skrivit om det medborgarförslag som han och Kommunistiska Partiet lagt om att återkommunalisera hamnverksamheten för att trygga säkra arbetsvillkor och att hamnen ska fungera. Joakim Ärlund, VD för Sveriges Hamnar, svarade på debattinlägget och lägger hela skulden för konflikten på Hamnarbetareförbundet. Ulf Nilsson har skrivit en replik på Ärlunds inlägg.

Läs alla inläggen i debatten:
>> Ulf Nilsson: Stridsåtgärderna är inte problemet i hamnen
>> Svar från Joakim Ärlund, VD Sveriges Hamnar: Oansvarigt agerande sätter människornas vardag på spel
>> Replik från Ulf Nilsson: Arbetare försöker inte bara jävlas