Tack Göteborg

2017-10-02

Trots krigsrubriker och uppmaningar från media och myndigheter att stanna hemma valde igår över tio tusen Göteborgare att visa sin avsky mot nazismen. Heden fylldes av människor från stadens bostadsområden, skolor och arbetsplatser.

De befarade kravallerna som enligt media var ett givet faktum uteblev helt och enskilda provokatörer lugnades ned av den stora mobiliseringen som var både folklig och militant, men aldrig våldsam.

Nazisterna kunde inte promenera en meter på sin utstakade demonstrationsväg och tillsammans vísade vi att Göteborg är en stad där arbetarrörelsens värderingar, solidaritet och rättvisa, sitter djupt och kommer försvaras.

Lyssna på Ulf Nilssons tal för Kommunistiska Partiet: