Stöd förslaget om en simhall till Kortedala/Bergsjön!

2017-10-18
Kravet om en simhall till Kortedala/Bergsjön syntes i Röd Front på 1 maj
Kravet om en simhall till Kortedala/Bergsjön syntes i Röd Front på 1 maj

Behovet av en simhall är stort i Kortedala/Bergsjön. Simkunnigheten här är lägst i hela kommunen. Men istället har politikerna valt att prioritera ett nytt centrumbad och sviker utsatta områden!

Behovet av en simhall är stort i Kortedala/Bergsjön. Här är simkunnigheten lägst i hela kommunen och saknaden påtaglig av mötesplatser och lokaler för kultur, umgänge och fritid.

År 2015 samlade Simhallsgruppen in 2500 namn till stöd för ett Kulturhus med simhall i Kortedala/Bergsjön. Då fick vi intrycket av att kommunens politiker var beredda att satsa på ett områdesbad i vår stadsdel. Vårt förslag stämde överens med slutsatserna i den kommunala badhusutredning som nyss hade publicerats, där behovet av en simanläggning i Kortedala/Bergsjön framhölls som mycket angeläget.

I Nordöstra Göteborg uppger en fjärdedel av barnen att de inte kan simma. Allra lägst är simkunnigheten i Kortedala/Bergsjön. Detta beror bland annat på att restiden till andra badanläggningar härifrån är längst i hela staden. Politikerna har lovat att satsa mer resurser i utsatta områden och då väljer dom istället att prioritera en ny simarena i centrum.

Istället för att satsa resurserna där de mänskliga behoven är som störst, väljer de att tillmötesgå näringslivets intresse av ökad evenemangsturism och satsar flera miljarder på det.

Denna prioriteringsordning vill vi vända på. Vårt krav står fast - bygg en simhall med samlingslokaler i Kortedala/Bergsjön! Vi vägrar låta politikerna komma undan med sitt svek och begrava frågan. Nu kräver vi att de åter tar upp frågan till behandling. Vi uppmanar fler att ställa sig bakom vårt krav. Skriv under och sprid förslaget!

Rösta för Förslag 584!