Återkommunalisera verksamheten i Göteborgs hamn

2017-10-10

Ulf Nilsson är nyanställd facklig sekreterare för Kommunistiska Partiet. Här berättar han om sitt nya uppdrag och om det medborgarförslag han har lagt till Göteborgs kommun om att återigen kommunalisera verksamheten i hamnen för att kunna skapa goda arbetsvillkor och stabilitet.