Rödgrönrosa slaktar skola

Knappt sju månader efter valet och efter vackra löften om satsningar på skolan gör sig verkligheten påmind. På Karl Johansskolan i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg betyder skolsatsningen en kraftig personalminskning samtidigt som elevantalet ökar.

2015-04-10

Knappt sju månader efter valet och efter vackra löften om satsningar på skolan gör sig verkligheten påmind. På Karl Johansskolan i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg betyder skolsatsningen en kraftig personalminskning samtidigt som elevantalet ökar.

De dramatiska nedskärningsplanerna blev kända precis innan påsklovet. Sex av totalt fjorton elevassistenter på skolan ska bort redan 30 april. Tre av sex specialpedagoger ska bort vid terminsslutet.
En redan pressad situation med stora klasser och enorma fritidsgrupper kommer nu att bli än mer pressad.
De rödgrönrosa (S-V-MP-FI) som styr Göteborgs kommun invänder säkert mot påståendet att Karl Johansskolan drabbas av nedskärningar. Skolans budget för 2015 är nämligen större än 2014 års budget.

Det är sant. Tittar man på de siffror som står i budgeten så har skolan fått mer pengar. Men sanningen är att budgeten för 2014 var en papperskonstruktion som var omöjlig att hålla.
Det ansåg den tidigare rektorn Annika Kummel som slutade i april 2014 i protest mot försöket att pressa henne att kraftigt skära i utgifterna för att hålla budgeten.

”Anledningen till att jag slutar är endast att jag inte kan ta ansvar för en verksamhet med de ekonomiska ramar som står till förfogande. När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på”, skrev hon i sitt avskedsbrev till personal och föräldrar.
Men det Annika Kummel vägrade göra genomförs nu med full kraft av den nya rektorn Nahid Rezaei.

Trots ökad budget på pappret har skolan alltså mindre pengar att röra sig med. Så här förhåller det sig:
2014 gjorde Karl Johansskolan av med cirka 32,8 miljoner (budgeten var satt till 27,8 miljoner), enligt uppgifter från Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning.
För 2015 är budgeten satt till 30,2 miljoner. En kraftig nedbantning jämfört med vad skolan under förra året ansåg sig behöva för att bedriva en verksamhet i enlighet med skollagen.
Men minskningen i pengar är större än så. Poster som belastade den centrala kommunala budgeten 2014 har i år flyttats över till skolans utgiftskonto.
Dessutom kommer Karl Johansskolan få en ökning med cirka 40-50 elever från och med höstterminen 2015.

Det är inte bara föräldrar på Karl Johansskolan som är upprörda över hur detta kommer att drabba barnen. Också lärarfacken varnar för utvecklingen utifrån de anställdas perspektiv.
I sin riskbedömning av nedskärningarna skriver Lärarnas Riksförbund följande:
”Lärarna på Karl Johansskolan har idag en mycket hög arbetsbelastning. Det är stora klasser. Lärarna har ansvar för barnen flera timmar mer än vad barnen enligt den lokala timplanen har undervisning. Lärarna på lågstadiet undervisar tex cirka 21 klocktimmar jämfört med 18 timmar som är vanligt på många skolor. Vi har helklassundervisning i stort sett alla av dessa timmar. Dessutom vaktar lärarna på fritids 30 min varje fredag, vilket rimligtvis inte kan anses ingå i en lärares sedvanliga arbetsuppgifter.”

Lärarnas riksförbund ger i skrivelsen fler exempel, som att den låga läromedelsbudgeten tvingar lärarna att använda mer tid åt att få fram studiematerial.
Fackets slutsats är att ”en nedskärning kan bli mycket allvarlig för lärarna på Karl Johansskolan.”

Hur ser egentligen den styrande koalitionen i Göteborg på detta? Hur får S-V-MP-Fi löftena om skolsatsning att gå ihop med den skolslakt vi nu står inför på Karl Johansskolan?
Patrik Paulov