Gå inte med svikare på 1 maj - kom med i Röd Front!

Efter valet, när Vänsterpartiet gick framåt och Feministiskt Initiativ kom in i fullmäktige jublades det från det hållet om att nu skulle det ske en vänstersväng i Göteborg och det lovades feministiskt avtryck i politiken. Men något mer än en öronbedövande tystnad har det inte blivit av dessa fina föresatser. Nu är det snart första maj och både Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ lockar med vackra och radikala paroller till sina demonstrationståg. Men de vackra orden har inget med den politik som man för i den verkliga verkligheten.

2015-04-29

Efter valet, när Vänsterpartiet gick framåt och Feministiskt Initiativ kom in i fullmäktige jublades det från det hållet om att nu skulle det ske en vänstersväng i Göteborg och det lovades feministiskt avtryck i politiken. Men något mer än en öronbedövande tystnad har det inte blivit av dessa fina föresatser.

Någon förändring av politiken har det inte blivit. Snarare är det så att det som man av valtaktiska skäl sköt på under förra våren, ibland under tryck från folkliga opinioner, försöker man nu genomföra i det tysta.

På Karl Johansskolan i Majorna stoppade föräldraprotester förra våren avskedandet av den rektor som vägrat följa en anorektisk budget och istället använde de resurser som krävdes för att följa skollagen och låta elevernas behov styra. Nu har man lyckats anställa en rektor som lyder och inte tjafsar om skollagen hit och dit. Och då tar man fram släggan och samtidigt som skolan nästa år får 50 fler elever, får man mindre pengar än man behövde förra året. Vilket bland annat innebär att hälften av alla elevassistenter och specialpedagoger sparkas.

I stadsdelsnämnden i Majorna sitter en vänsterpartistisk lärare som förste vice ordförande.

För några vecka sedan kunde man läsa nyheten att Ryaskolan i Biskopsgården skulle spara flera miljoner och därför avskeda en del av personalen. Detta gick dock stadsdelsnämndens ordförande ut och sa att det blir det inget med. Det är ju såklart bra att nedskärningarna stoppades.

Men om inte Biskopsgårdens politiker haft ögonen på sig, efter de senaste månadernas händelser, vad hade hänt då? Jo, sannolikt hade man genomfört nedskärningarna i det tysta. På senaste mötet med stadsdelsnämnden konstaterades nämligen att ”det fortfarande finns enheter och områden som måste arbeta med att få ner kostnaderna ”. Mot detta protesterade invände inget enligt protokollet.

Även stadsdelsnämnden i Biskopsgården har en vänsterpartistisk lärare som förste vice ordförande. En vänsterpartistisk lärare som vid senaste mötet i nämnden även röstade för att Biskopsgårdens första friskola ska få öppna.

För rätt många år sedan nu var det en vänsterpartist i kommunfullmäktige som hoppade av för att vänstern blivit allt för anpassligt och höger. När hon beskrev situationen i det då styrande röd-gröna styret var det ungefär såhär, miljöpartiet går med på allt bara de får en cykelväg, vänsterpartiet går med på allt bara de får vara med.

Och dagens situation verkar kunna beskrivas på ett liknande sätt, F! går med på allt bara de kan få in prefixet feministisk på ett par ställen i budgeten, vänsterpartiet går fortfarande med på vad som helst bara de får vara med.

Göteborgs stad går i år enligt budgeten 400 miljoner kronor plus. Under många år staden gått med ungefär en miljard i överskott varje år. Samtidigt har stadsdelarna tilldelats svältbudgetar som inneburit nedskärningar inom skola och äldreomsorg. Den vänstersväng som talades så vackert om har inte på något sätt förändrat detta.

Nu är det snart första maj och både Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ lockar med vackra och radikala paroller till sina demonstrationståg. Men de vackra orden har inget med den politik som man för i den verkliga verkligheten.

För dig som vill verklig vänsterpolitik finns bara ett alternativ på 1 maj, välkommen att komma med i Röd Front.

Jens Halldin, Ordförande Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning

--

Tillägg 150430. För ordningens skull ska sägas att Vänsterpartiet sedermera drev på för ett nej i kommunstyrelsen till etableringen av sagda friskola. Detta blev också kommunstyrelsens beslut. Några protester mot nedskärningarna har dock varken hörts från V eller F!