Le Pain in the ass

Kafékedjan Le Pain Français i Göteborg har under flera år grovt utnyttjat dagens möjligheter att låta skattemedel bekosta stora delar av personalens löner. Ägarna, bröderna Samuelsson, har haft överlägset flest anställda i branschen som går på lönebidrag, någon annan typ av subventionerad anställning eller praktik med lön från arbetsförmedlingen.

2015-03-30

Kafékedjan Le Pain Français i Göteborg har under flera år grovt utnyttjat dagens möjligheter att låta skattemedel bekosta stora delar av personalens löner. Ägarna, bröderna Samuelsson, har haft överlägset flest anställda i branschen som går på lönebidrag, någon annan typ av subventionerad anställning eller praktik med lön från arbetsförmedlingen.
Med utstuderad girighet tycks ägarna särskilt siktat in sig på arbetare som av olika skäl har rätt till lönebidrag. Men de har ändå krävt att dessa ska jobba lika hårt som andra anställda.
Lönebidrag gäller om en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av något funktionshinder. Ersättningen ska kompensera för anpassning av arbetsplatsen och arbetet och uppgår till 16700 i månaden.

Men under bakduken på Le Pain Français jäser en riktigt sur deg. Anställda har inte fått rättmätig lön och dessutom har anställda som egentligen inte uppfyller kraven för lönebidrag fifflats in som bidragsanställda.

Detta har möjliggjorts av dagens regelverk på arbetsförmedlingen som helt inriktats på att kasta pengar efter företagen. Samtidigt utlämnas de arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, till allt värre situationer av otrygghet och vanmakt.

Sedan 2010 har kafékedjan fått ta emot ett hundratal lönebidragsanställda från Arbetsförmedlingen. Till råga på allt elände avslöjade Hotell och Restaurangfacket, HRF, i Göteborg ytterligare fusk i en utredning våren 2014. Sedan 2009 har Le Pain Français endast betalt in försäkringar och pensioner för fyra anställda per år. Enligt årsredovisningen 2013 hade företaget 68 anställda, av dessa var 33 lönebidragsanställda. Dessutom fanns en stor mängd praktikanter.

Att inte betala försäkrings- och pensionspremier för lönebidragsanställda strider helt mot avtalet med Arbetsförmedlingen. Ersättning för premierna ingår nämligen i bidraget som företaget får. Det ger ungefär 1,5 miljon, som varje år hamnat i bröderna Samuelsson fickor istället!

Fackets utredning presenterades för Arbetsförmedlingen i Göteborg. Ändå fortsatte myndigheten att betala ut lönebidrag och godkänna nya lönebidragsanställningar. 22 anvisningar till kafékedjan godkändes efter att försäkringsfusket blev känt! Först i november 2014 avbröts plötsligt nya anvisningar utan förklaring från Arbetsförmedlingen. Då betalade Le Pain Français in premier för samtliga anställda under 2013 i efterhand. Men för 2009-2012 har fortfarande inget justerats och förra året är ännu inte kontrollerat.
Tyvärr är kafékedjan i Göteborg bara ett av flera exempel på ett växande problem. Det är ett självklart resultat av en arbetsmarknadspolitik som reducerats till att fjäska för företagen samtidigt som man jagar och skuldbelägger de arbetslösa.