Lyckat årsmöte i Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning

I lördags samlades Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning till årsmöte.
Under mötet diskuterades och värderades det gångna årets verksamhet och inriktningen för verksamheten under 2015 lades fast

2015-02-23

I lördags samlades Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning till årsmöte.
Under mötet diskuterades och värderades det gångna årets verksamhet och inriktningen för verksamheten under 2015 lades fast.
Göteborgsavdelningen valde en ny styrelse bestående av Daniel Uppström, Erik Ottosson, Hanna Jadenius, Hans Pollak, Ingrid Frejd, Jakob Kilner, Jan Strömqvist, Jens Halldin, Robert Sandh, Tove Janzon och Ulf Nilsson.

På mötet antogs följande uttalande:
Göteborg har i snart ett halvt år styrts av en röd-grön-rosa majoritet som i valrörelsen påstod sig representera arbetare, kvinnor och vanliga människor. Ändå kan vi inte se annat än fortsatt politik för att gynna främst de som har det bäst ställt. Det gemensamma monteras ner samtidigt som de rikaste ser sina privata förmögenheter växa. Göteborgs kommun organiseras efter strikta budgetprinciper, där överskottsmål och budgetdisciplin ställs framför behov. Alla med insyn i skolan eller vården kan vittna om stora brister, slutkörd personal och verkliga behov som inte blir tillgodosedda. Trots mycket stora överskott i Göteborgs kommun skär stadsdelsnämnderna ner i skola och omsorg med hänvisning till att pengarna är slut.

Att man inte bryr sig om vad göteborgarna tycker, det visar man också med all tydlighet genom att ignorera resultatet i folkomröstningen om den klassmässigt orättvisa trängselskatten. För det var ju som bekant så att en tydlig majoritet avfärdade denna. Framförallt var nejet tydligt i arbetarområdena i östra Göteborg och på Hisingen. Men för de röd-grön-rosa väger ett handslag med de borgerliga kollegorna tyngre än folkets åsikt. Både trängselskatten och priserna i kollektivtrafiken har höjts sedan valet. Samtidigt pågår alltjämt arbetet med vansinnesprojektet Västlänken.
För Göteborgs arbetarbefolkning och vänstersinnade är de röd-grön-rosa partierna inga bra representanter. I själva verket finns i Göteborg bara ett riktigt arbetar- och vänsteralternativ - Kommunistiska Partiet.