Demonstration till stöd för Palestina

I lördags demonstrerade ett hundratal göteborgare längs Avenyn på den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket.

2014-12-03

I lördags demonstrerade ett hundratal göteborgare längs Avenyn på den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket. Palestina-flaggorna var många och talkörerna uppmanade till bojkott av Israel. Betydelsen av en bojkott av Israel togs även upp i de avslutande talen vid Bältesspännarparken av bland andra Ingrid Frejd från Kommunistiska Partiet. Tal hölls även av företrädare från föreningen Palestinska huset, Vänsterpartiet, BDS och Ship to Gaza.

Ingrid Frejds tal:
Återigen så står vi här. Än en gång behöver vi aktivt visa vår solidaritet med det Palestinska folket och deras kamp. Och det är bra att vi gör det, det är bra att vi blir allt fler som visar solidaritet med det Palestinska folket.

Vi har alla sett att situationen i både Jerusalem och på Västbanken blir allt mer upptrappad.
Så länge som Israels ockupation av Palestina pågår så finns det ingen fred att prata om. Ingen rättvis fred.
Och en varaktig fred måste komma utifrån rättvisa inte ockupation.

En rättvis fred som bygger på ett fritt och demokratiskt Palestina. Inte som nu med små utspridda palestinska öar längst Västbanken med Israeliska bosättningar därimellan.

Den Israeliska ockupationen av Palestina måste upphöra. Bosättningspolitiken måste upphöra. Om Israel överhuvudtaget är intresserad av fred finns det några väldigt enkla saker för dem att göra:
Häv blockaden av Gaza
Riv muren på Västbanken.
Lämna ockuperat område
Ge alla palestinier rätten att återvända

För i grunden är detta en väldigt enkel konflikt. Ett land ockuperar ett annat. Detta är en ockupation som har pågått i 47 år. Ända sedan 67 har Israel ockuperat Västbanken, Gaza och de syriska Golanhöjderna.
Detta är en ockupation som är sanktionerad av USA-imperialismen.

Om Israel hade blivit behandlat som andra länder, och västvärlden med USA och EU i spetsen inte valde att blunda och titta bort varje gång Israel begår krigshandlingar mot den palestinska befolkningen. Om Israel blev behandlat som andra länder så skulle omvärlden reagera på varje bosättning, varje checkpoint och varje förhatlig mur.
Om Israel hade blivit behandlat som andra länder så hade de israeliska ledarna för länge sen befunnit sig på de anklagades bänk i krigsförbrytartribunalen i Haag

Ansvaret för de ökande oroligheterna och våldsamheterna i Jerusalem vilar tungt på den israeliska staten. Det är Israel som ockuperar, det är Israel som har byggt en mur längst Västbanken, det är Israel som arresterar barn, det är Israel som upprätthåller ockupationen.

Den israeliska regeringen har förslagit en ny lag som ligger för behandling i Knesset, Israels parlament.
Lagförslaget som ska behandlas innebär en lagstadgad apartheid. Palestinier som gör motstånd mot ockupationen ska enligt lagförslaget kunna förlora sina medborgliga rättigheter. Lagförslaget går ut på att i Israel så ska en lag gälla för israeler och en annan lagstiftning för palestinier.

Detta är apartheid, detta är samma system som fanns i Sydafrika. Där det fanns lagar och rättigheter för Sydafrikaner som var vita och så fanns det lagar och skyldigheter som gällde de svarta sydafrikanerna.

Israels premiärminister föreslår alltså att man ska skriva in rasismen i lagboken. Detta måste fördömas!
Precis som Sydafrika under apartheidtiden blev uteslutet ur FN tycker vi från Kommunistiska Partiet att det är dags att utesluta Israel ur FN!
Israel är ingen demokrati.
Israel är och förblir en kolonial skapelse. Israel är en stat vars existens bygger på folkfördrivning och etnisk resning.
Det här är ingen svår och komplicerad konflikt, det är ingen religiös konflikt.

Det handlar om att ett land ockuperar ett annat land.

Som sagt, detta är ingen komplicerad konflikt, det är ingen religiös konflikt. Det handlar inte om judendom eller islam. Det handlar om mark. Det är en ockupation som pågår. Det är inget krig mellan judar och muslimer.
Det är ockupationsmakten Israels krigsföring mot hela den Palestinska befolkningen.

Låt oss också klargöra en sak: befrielsekamp är inte terrorism.
Att bekämpa en ockupation är inte terrorism. Det är en kamp som fullt berättigad.
Fram till dess att Israels ockupation av Palestina upphör har palestinierna all rätt att göra motstånd mot ockupationen.

Israel visar gång på gång att dom inte är intresserad av fred.
Ett land som vill ha fred bygger inte bosättningar på ockuperad mark. Då är det ockupationen man vill befästa!

Fram tills dess att Israels ockupation av Palestina upphör så kräver vi i Kommunistiska Partiet en total och fullständig bojkott av Israel:
En handelsbojkott, en akademisk bojkott, en kulturell bojkott, en idrottslig bojkott, en ekonomisk- och en politisk bojkott. En total bojkott av Israel.

Och när ockupationen har upphört, för det kommer den att göra, precis som apartheidsystemet i Sydafrika föll kommer också ockupationen att falla, då kan vi träffas här igen. Men inte för att protestera mot krig, och apartheid, utan för att fira det fria och demokratiska Palestina!