Debatt i Byggnadsarbetaren

I dag skriver Andreas Tedjeza, Ulf Nilsson och Robert Corell m fl ett debattinlägg i byggnadsarbetaren.
Läs inlägget här:

2014-11-10

I valkampanjen gick Byggnads och LO som vanligt ut och uppmanade oss medlemmar att rösta på Socialdemokraterna. Det utlovades arbetarpolitik. Inte minst lyfte Byggnads fram det s.k. 10-punktsprogrammet för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Lavaldomen skulle rivas upp och arbetskraftsimporten begränsas. Hela listan finns fortfarande på socialdemokraternas hemsida. Allt detta och 10-punktsprogrammet nämner du Johan i din "Sista ordet" i Byggnads arbetaren nr 12, från den 23 oktober.

Men stämmer detta? Redan några veckor efter valet har Löfvén kastat dessa vallöften i papperskorgen. Den nya regeringen har sagt att det är Miljöpartiets och Alliansens migrationsuppgörelse från 2011 som fortsatt ska gälla. Denna uppgörelse ger näringslivet fria händer att importera arbetskraft och därmed splittra arbetare och dumpa lönerna.

I veckan berättade Ylva Johansson i tidningen Arbetet, att regeringen inte kan riva upp Lex Laval. Sverige är bundet av utstationeringsdirektivet och kan bara kräva grundläggande skydd för utländska arbetare. Lönedumpningen kommer att bestå liksom avgörande skillnader mellan oss som arbetar i Sverige. Vad gäller arbetstid, arbetsmiljö, semester, sjukförsäkring, arbetsskada, pensioner och dödsfall mm.

Vi som jobbar har inga visioner om att huvudentreprenörsavtalet kommer göra någon större skillnad när det börjar gälla. Eller som du skriver Johan, att "vi går mot en bättre arbetsmarknad". Tendenserna ute på jobben är det motsatta.

Splittrade arbetslag, uppstyckade arbeten och arbetare som jobbar för slavlöner finns överallt. Utförsäljningar och uppstyckning av jobben gäller. Säkerhet och sammanhållning är ett minne blott. Dödsfallen på arbetsplatsen är det mest konkreta och tydliga resultatet av denna politik. Två döda den 4 november, totalt 44 döda på svenska arbetsplatser än så länge år 2014.

Det är en skrämmande utveckling och vi tvivlar på att den nya regeringen på allvar kommer att utmana denna EU-dikterade högerpolitik.

Vi tycker att Byggnads skall släppa Socialdemokraterna och aktivt arbeta för byggnadsarbetare i Sveriges konkreta krav.

En regering för oss arbetare måste se till att svenska kollektivavtal gäller för alla som jobbar i Sverige. I ett Sverige med hög arbetslöshet ska inte näringslivet tillåtas importera lågbetald utländsk arbetskraft. Fattiga utländska arbetare ska inte kunna utnyttjas hänsynslöst för att försämra arbetsvillkoren i vårt land eller något annat land för den delen.

Börja ta fajten Byggnads och Johan Lindholm! Ta den konkret, inte via omvägen genom socialdemokratin som visat sig bakbinda oss. Stå upp för våra frågor, en början är att kräva att Sverige skall lämna EU.


Först om Socialdemokraterna i handling visar att de står för en sådan politik förtjänar de att få stöd från LO-kollektivet och Byggnads medlemmar."

Undertecknat av följande byggnadsarbetare och medlemmar i Kommunistiska Partiet

Dennis Andersson, snickare, Trelleborg.
Andreas Tedjeza, snickare Göteborg.
Christer Ström, murare, Västerås.
Johan Zimmerman, anläggningsarbetare, Norrköping.
Robert Arvidsson, Arbetslös Byggnadsarbetare Filipstad.
Gustav Karlsson, Snickare, Malmö.
Matti Kerkelä, snickare Norrköping.
Ulf Nilsson, plåtslagare, Göteborg,
Robert Corell, rivare, Göteborg

Inlägget i Byggnadsarbetaren