Folkviljan körs över

Trängselskatten kvar trots göteborgarnas rungande nej
Den klassorättvisa trängselskatten blir med all sannolikhet kvar i Göteborg trots att en majoritet sa nej till trängselskatten i folkomröstningen. Det beskedet gav Annelie Hulthén, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg efter ett möte med avtalsparterna.

2014-10-31

Formellt är inte saken klar eftersom det krävs att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut huruvida de ska ändra eller riva upp avtalet. Efter ett möte med alla parter bakom det så kallade Västsvenska paketet, ett gigantiskt infrastrukturprojekt där bland annat den omdebatterade tunneln Västlänken ingår, står det klart att ingen av avtalsparterna vill ta bort trängselskatten eller ändra något i paketet. Ett slutgiltigt beslut om att följa folkomröstningens resultat och ta bort trängselskatten kan bara fattas av riksdagen.
Trots att hela 57 procent av göteborgarna röstade nej till trängselskatten i folkomröstningen i samband med valet finns det ingenting som tyder på att det påverkar avtalet. Ingen är beredd att omförhandla finansieringen av Västlänken som beräknas kosta en bra bit över 30 miljarder kronor.
Det enda som bestämts är en utredning där Stadsledningskontoret i Göteborg ska utreda om bilköer, luftföroreningar och buller kan minskas på annat sätt än genom trängselskatt. Kanske genom vägbulor, rondeller och andra insatser som snarare skapar mer oreda i trafiken.
Att bekosta vägbyggen med avgifter blir vanligare. Det som tidigare var ett statligt ansvar och bekostades genom inkomstbeskattning blir i stället till ojämlika punktskatter som riskerar att leda till ett system med privatiserat vägbygge och underhåll.
Vad utredningen än kommer fram till så är det svårt att se något annat än att projektet fortsätter och att det ska betalas av de som bor och arbetar i Göteborg och som har behov av att köra bil. Tjänstebilar susar förbi tullarna och de rika har säkerligen inte svårt att betala den avgift som dimper ner i brevlådan varje månad, men det är en extrabeskattning av trafikanterna i Göteborg som slår väldigt orättvist.
Principen måste vara att alla investeringar i infrastruktur ska finansieras av staten. För att minska biltrafiken, vilket naturligtvis är nödvändigt och vällovligt, krävs det en väl fungerande kollektivtrafik och sänkta biljettavgifter. I Göteborg liksom i många andra städer höjs i stället biljettpriserna i kollektivtrafiken, vilket definitivt inte gynnar vare sig miljön eller de som har det sämst ställt.
Sammantaget visar hela processen bakom politikernas agerande i Göteborg med trängselskatten och det Västsvenska paketet, att de inte har något intresse av att lyssna på folkviljan. Deras maktfullkomlighet och nonchalans är anmärkningsvärd och visar hur lätt det är att köra över medborgarna i viktiga frågor som påverkar människors vardag.
Maria Eriksen