”Ett hån mot demokratin”

– Det är arrogant och maktfullkomligt, så kommenterar Ulf Nilsson från Kommunistiska Partiet beskedet om trängselskatten i Göteborg som han tycker visar hur politikerna fullkomligt struntar i folkviljan.

2014-10-31

Efter ett möte med parterna om det väst-svenska paketet står det inte överraskande klart att de inte vill ändra något. De accepterar inga andra sätt att finansiera det västsvenska paketet än genom den orättvisa trängselavgiften.
Frågan om trängselskatten var en av de frågor som Kommunistiska Partiet i Göteborg drev inför valet. Principen att staten ska finansiera infrastrukturen är viktig och engagemanget mot trängselskatten har varit starkt.
– Det handlar om en klassorättvis extraskatt som redan är införd. Det som ska vara statens ansvar är nu avgiftsfinansierat och det slår hårt mot många, säger Ulf Nilsson.
Han påpekar att det är intressant och viktigt att minnas hur sossarna redan 2008 faktiskt gav ett löfte om att trängselskatten inte skulle genomföras utan en folkomröstning.
Redan från start lovade de alltså att inga trängselskatter skulle införas utan att göteborgarna först skulle få säga sitt. Efter det har Socialdemokraterna gång på gång röstat nej till att genomföra en folkomröstning. När så ändå skedde var det med en stor förvissning om att det skulle bli ett ja. Inga som helst förberedelser gjordes för att möta ett nej.
– Därför är det också ett dubbelt svek, menar Ulf Nilsson.
Nu blev det ett rungande nej till trängselskatt i Göteborg, där hela 57 procent röstade nej.
– Resultatet var nog inte vad politikerna väntade sig utan kom mer som en käftsmäll, tror Ulf Nilsson som tycker att politikernas totala brist på förberedelse är anmärkningsvärd.
– Hela den här processen måste ses som ett hån mot folket och demokratin. Det fanns inte ens en diskussion kring att resultatet skulle kunna bli ett nej till trängselskatten, säger Ulf Nilsson.
Det formella beslutet kommer att fattas av kommunfullmäktiges kommande sammanträde och ett borttagande av trängselskatten kan bara göras av riksdagen.
– Även om allt tyder på att det finns en stor majoritet i fullmäktige kring att behålla avtalet så är det viktigt att inte låta deras nonchalans gå spårlöst förbi. Folk måste fortsätta att protestera speciellt nu när folket så tydligt visat att de faktiskt inte vill detta, säger Ulf Nilsson.
Det går inte att missförstå budskapet från politikerna. De visar sitt förakt mot folkopinionen genom att anordna en folk-omröstning när alla beslut i realiteten ändå är fattade långt innan. Även om en folk-omröstning bara är vägledande, så betyder den något i demokratisk mening.
– Att nu efter en nyligen gjord folkomröstning helt maktfullkomligt säga att avtalet ligger fast är arrogant och en tydlig vink att politikerna struntar i vad göteborgarna tycker i frågan, säger Ulf Nilsson.
– Folk är förbannade. Med rätta. Under tiden ser vi hur Västtrafik höjer sina biljettpriser. Det är en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik som vi behöver. Men det talas det inte mycket om, menar Ulf Nilsson.
Fram till 2026 kommer staden att vara uppgrävd och byggtiden kommer att skapa stora försämringar för kollektivtrafiken. Situationen är redan i dag usel, men den riskerar att bli ännu sämre under många år framöver tror Ulf Nilsson som i stället visar på vikten av att utveckla kollektivtrafiken.
– Det som verkligen behövs i Göteborg är rejäla satsningar på kollektivtrafiken tillsammans med sänkta avgifter. Det skulle verkligen få fler att åka kollektivt och gynna miljön.
Demonstrationer planeras och det är viktigt att visa politikerna att vi inte accepterar att bli överkörda på det här sättet, avslutar Ulf Nilsson.
Maria Eriksen

Kom på Protestmöte 6 nov