Välj Göteborgs rödaste röst!

Det antikapitalistiska alternativet

2014-09-05

– Inget av de partier som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism, säger Ulf Nilsson, första namn för Kommunistiska Partiet i Göteborg och plåtslagare.

– De tror att samhällelig utveckling förutsätter nöjda bankirer och direktörer. Därför handlar politiken ofta om företagsklimat och vinster istället för om medborgarnas behov.

Ulf Nilsson menar att det är orsaken till Göteborgs rykte som mutstad där eliten inom näringslivet styr Göteborgs utveckling tillsammans med maktfullkomliga politiker.

– De rödgröna har lovat att ta itu med saken. De saknar viljan att angripa orsakerna, det vill säga den nyliberala ordningen med vinstdrivande kommunala bolag. Privatisering av kommunal egendom och upphandling av tjänster, som förut utfördes i offentlig regi, förvärrar sedan problemen, säger han.

En av de viktigaste lokala frågorna som Kommunistiska Partiet driver i valet är nej till trängselskatten.

– Trängselskatten handlar inte om att värna miljön utan om att tvinga fram pengar till kostnader för infrastruktur, som egentligen ska bekostas av staten, förklarar Aso Nostratpour, arbetsförmedlare och nummer nio på valsedeln, och fortsätter:

– Istället för att satsa på en utbyggd och billigare kollektivtrafik i Göteborg kommer västlänken i det västsvenska paketet att sluka majoriteten av pengarna.


– Klimatförändringarna stoppas inte genom att var och en ska källsortera utan hela samhällsekonomin måste planeras bättre. Det stora miljöhotet är kapitalismen, säger hon.

En annan fråga som Göteborgskommunisterna driver är ett förbud av bemanningsföretagen. Robert Sandh, industriarbete och nummer sex på listan har personlig erfarenhet av varför det är så viktigt.

– Bemanningsföretagen tar inget ansvar för oss som jobbar där, säger han


– Vi riskerar sparken hela tiden. När produktionen går upp ska vi hoppa in och jobba igen. Det splittrar oss arbetare.
 Företagen håvar in vinster. Volvo, Göteborgs största privata arbetsgivare, har inte nyanställt några sedan 2011 utan bara rekryterat från bemanningsföretag. Vi ska ha rätt till fasta jobb istället för att företagen ska ha säkrade vinster.

Kommunistiska Partiet har inte bara som mål i valrörelsen att få så många röster som möjligt, utan också växa som organisation för att förändra samhället.

– Tycker du också det är fel att ett litet fåtal ska fortsätta berika sig på andras arbete? Det behöver inte vara så, säger Ingrid Frejd, ombudsman och tredjenamn på valsedeln.

– Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor och miljöns behov främst.
 Istället för ett samhälle som bygger på ojämlikhet och konkurrens, kan vi skapa en värld som bygger på solidaritet.
 Kom med och kämpa för ett bättre samhälle. Organisera dig i och rösta på Kommunistiska Partiet, avslutar Ingrid Frejd.