Trängselskatten: S och V struntade i klassorättvisan

Med valresultatet kan man nu också konstatera att arbetarklassen har röstat efter sitt klassintresse istället för det som de självutnämnda företrädarna propagerat för. Det tydliga nejet och det dåliga resultatet för de röda partierna i riksdags- och kommunvalen, samt framgångarna för Sverigedomkraterna i LO-leden, borde vara en väckarklocka för den breda vänstern.

2014-09-26

Med glädje mottog vi beskedet att Göteborgarna med stor majoritet trotsat det blåröd-gröna politiker-etablissemanget och röstat nej till trängselskatten.
I Göteborgs-Posten 15/9, "Trängselskatten drar isär Göteborg", framgår att nejet var tydligast i stadens arbetarområden, i förorter som Angered och Bergsjön. Ja-sidan fick flest röster i innerstadens över- och medelklassområden.
Kommunistiska Partiet har vid flera tillfällen (senast i GT 25/8 och 13/9) påpekat att trängselskatten är klassmässigt orättvis då den drabbar arbetare och låginkomsttagare hårdast. För den som behöver köra bil för att ta sig till sitt arbete, men redan lever på marginalerna, blir trängselskatten en tung ekonomisk börda. För de som har det gott ställt blir skatten enbart en försumbar avgift som man gärna betalar för att komma fram snabbare på vägarna. Alldeles oavsett om man verkligen behöver köra bil eller bara gör det av ren bekvämlighet.
Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som påstår sig värna arbetarnas intressen, inte ville se detta kan vi bara beklaga.
Med valresultatet kan man nu också konstatera att arbetarklassen har röstat efter sitt klassintresse istället för det som de självutnämnda företrädarna propagerat för. Det tydliga nejet och det dåliga resultatet för de röda partierna i riksdags- och kommunvalen, samt framgångarna för Sverigedomkraterna i LO-leden, borde vara en väckarklocka för den breda vänstern.
Vill man ta kamp mot klassorättvisor och se på samhället utifrån arbetarklassens perspektiv? Eller är det den socialliberala medelklassen i innerstaden som ska vara målgruppen?