Israels ambassadör debatterar i GP

I lördags (30 aug) upplät Göteborgs-Posten (GP) debattutrymme till Israels ambassadör i Sverige. Eftersom Kommunistiska Partiet inte tycker att man kan låta en ambassadör från en apartheidregim stå oemotsagd försökte vi få in en replik. GP valde att inte ta in repliken, därför publicerar vi den här istället.

2014-09-02

Under sommaren försökte jag och fler med mig få in debattartiklar i GP om Israels massaker på Gazas befolkning. Själv ville jag tillbakavisa det sanslösa påståendet att Israel försvarade sig när man medvetet besköt civila bostadsområden, skolor och sjukhus. Denna okritiska
hållning till Israels krigsbrott fördes fram av politiker som Stefan Löfven, men också i artiklar och på debattsidan i GP. Min artikel refuserades dock med en luddig hänvisning till att den inte tillförde så mycket nytt till debatten. Det får väl vara som det vill med den saken.

Men vad skall man tänka när Israels ambassadör Isaac Bachman får tillfälle att breda ut sig i spalterna den 30 augusti? Tillför denne allt annat än objektive betraktare något nytt? Det kan nog ingen påstå. Det är samma gamla vanliga sionistiska lögner om att palestinierna egentligen har sig själva att skylla för sin belägenhet när de mördas, fördrivs och förnedras. Enligt gammal kolonialistisk sed beskriver sig ockupanten som rättrådig och bekymrad över de förtrampades otacksamhet. Varför kan de inte bara underkasta sig och låta Israel få sitt lebensraum?
”Hamas har inget intresse av att nå en kompromiss om land med Israel eftersom de bara är intresserade av Israels utplånande...”, skriver Bachman. Men har Israel någon gång under sin 66- åriga existens visat annat intresse än det att förneka Palestinierna rätten till sitt eget land?
Bachmans bekymmer över extrem islamism kan synas befogad. Islamska statens (IS) brutala framfart i norra Irak fördöms med rätta världen över. Men den desperation som gynnar rörelser som IS har fötts i det förtryck som Israel och västvärlden utsatt arabvärlden för. Israel stödde USA s krig mot Irak och har tillsammans med USA, Frankrike, Storbritannien m.fl. gett sitt stöd till de väpnade grupperna i Syrien. IS är en av dessa grupper som fått vapen och ekonomiskt stöd direkt och indirekt via Saudiarabien och Quatar.
Bachman borde dessutom inte uppröras över omoderna lagar som sharialagar. De rasistiska lagar som råder i Israel, direkt riktade mot den palestinska befolkningen, är ett eko från 1800-talets kolonialism.
På något vis känns det som om GP passerat en gräns av anständighet genom att låta Israels ambassadör publicera sig. Det är jämförbart med om man låtit Sydafrikas ambassadör publicera sig efter Sharpvillemassakern 1960 för att skylla mördandet på de svarta. Men det kanske man gjorde?

Ulf Nilsson, kandidat för Kommunisterna i kommunvalet i Göteborg.

Läs Isaac Bachmans inlägg