Bojkotta Israel fortfarande aktuellt

Under valrörelsen lovade vi att om vi tog plats i fullmäktige skulle vi motionera om en kommunal bojkott.
Tyvärr backade vi i valet här i Göteborg, men vi kommer fortsätta driva kravet på en total bojkott av Israel. Samma krav som Ulf Nilsson lyfte upp när han var med i politikerutfrågningen i början av september som arrangerades av Galileens Solidaritetsförening, Al-Salam föreningen och Palestinska Riksförbundet

2014-09-24

På onsdagskvällen organiserade Galileens Solidaritetsförening, Al-Salam föreningen och Palestinska Riksförbundet en politikerutfrågning i Angered, Göteborg. Inbjudna var lokakala politiker med representanter från Moderaterna, Centern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Rättvisepartiet och Kommunistiska Partiet.

De palestinska föreningarna var intresserade av att höra de svenska partiernas olika ståndpunkter i den palestinska frågan. Lokalen fylldes med ett sextiotal personer. Moderator var Kurt Carlsson och han ställde föreningarnas frågor till panelen där varje partirepresentant fick två minuter på sig att svara.

På frågan om partiernas inställning till en tvåstatslösning var alla representanter med ett undantag, eniga i att detta är lösningen. Med 1967 års gränser och Jerusalem som huvudstad. Ulf Nilsson Kommunisterna, menade att Israel är ett kolonialt rövarprojekt och Israels egen politik har gjort tvåstatslösningen omöjlig. Sionismen måste bort.

Att palestinska flyktingar från 1948 skall få återvända enligt FN:s resolution och att Israels bosättningspolitik på ockuperad mark är olaglig, var alla partier eniga om.
Nästan enigt var det om att muren ska bort, bara Centerns representant ansåg att det inte var självklart. RS och K kände sig provocerade av enigheten. ”Vi har inte hört några protester från Moderater och Socialdemokrater, inte ens då bomberna föll över Gaza. Det de uttrycker är Israels rätt att försvara sig.”

Det som kom att skilja ut partierna mer var synen på en bojkott av Israel och israeliska varor.
RS, C, MP och S ansåg att vi ska bojkotta varor från ockuperad mark och kräva ursprungsmärkning av alla varor. MP kunde också tänka sig ”smarta” sanktioner av vissa personer i Israels regering, om FN kommer fram till att Israel begått krigsbrott. M menade att bojkott är ett tveeggat svärd. V ville ha en total bojkott av varor medans Ulf Nilsson, K, förespråkade en total bojkott av Israel, en handels-, idrotts-, kulturell- och diplomatisk bojkott. Det var så Sydafrikas apartheidregering till slut föll.

Vill ditt parti följa de länder, bl.a. i Latinamerika, som kastat ut Israels ambassadörer och brutit de diplomatiska förbindelserna? Här svarar både K och RS javisst. Då även V:s representant hävdar att de vill stänga ambassaden, blir hon tillrättavisad av MP. Detta är inte partilinjen, i riksdagen vill V kalla in Israels ambassadör till samtal. Övriga partier i panelen vill istället ha mer diplomati.

Det var många frågor och alla representanter var inte lika pålästa, ibland kände de inte till var deras parti står. Många svar var mer retorik än verklig politisk aktivitet. Det positiva är om arbetet för Palestinierna och deras rättigheter kommer att öka efter valet. Det var det partirepresentanterna uttrykte i olika grad. Detta får framtiden utvisa.

Utfrågningen visade att det finns ett parti som rakryggat stött palestiniernas kamp i alla år, och det är Kommunistiska Partiet. ”Vi har alltid arbetat för solidaritet med det palestinska folket. Om vårt parti kommer in i Göteborgs kommunfullmäktige ska vi direkt lämna in en motion om en kommunal bojkott av Israel”, lovade Ulf Nilsson, som också är Kommunisternas förstanamn på valsedeln i Göteborg.

Många i publiken blev frustrerade då de ansåg att politiker mest pratar utan att agera. Då ordet lämnades fritt, var det flera personer som gick upp och sade sin mening: Att vi kräver av beslutsfattare att de ska fördöma Israel och införa total bojkott av landet. Att Sverige har en dubbelmoral i utrikespolitiken. Skolbarn håller en tyst minut för 11/9 offren men inte för massakrer i Vietnam, Irak eller Palestina. Sverige följer USA och är inte ett neutralt land utan del av NATO.
Palestinierna har en demokratiskt vald regering. Idag har de en enighetsregering. PLO representerar alla palestinier. Varför ifrågasätta en svensk bojkott av Israel då Sverige redan idag har sanktioner mot fler än 20 olika länder. Idag kräver 200 palestinska civila organisationer att vi ska bojkotta Israel, varför säger ni nej? Storbritanien bojkottar så det är kännbart för Israel, varför inte Sverige?

Osama Abdulhalim, representant för arrangörerna, avslutar mötet. Tackar, men konstaterar också att palestinierna lidit sedan 1948 och ingen har hittills gjort något mot Israel. Palestinierna vill återvända och kriget måste stoppas. Vi vill leva i fred i vårt land.
Marie Lundberg