Om Västsvenska paketet, Västlänken och trängselskatten

Kommunistiska Partiet säger nej till orättvis trängselskatt. Vi menar att staten ska betala för statlig infrastruktur.
Vi anser också att projektet Västlänken, som går ut på att bygga en sex kilometer lång tågtunnel för den astronomiska summan 20 miljarder, ska skrotas!
Läs här om Kommunisternas linje i dessa frågor.

2014-08-14

Byggandet av ny infrastruktur är bra. Det är en av de bästa formerna för investeringar i Sveriges framtid som man kan göra.
Men nya vägar och järnvägar kan byggas för att ge mer eller mindre samhällsnytta.
I det så kallade Västsvenska paketet finns många små och stora projekt som är bra och välbehövliga. Ett exempel är en ny bro över Göta Älv. Kostnaden för paketet, 34 miljarder, domineras dock helt av tågtunneln Västlänken. Detta projekt går ut på att halva staden ska grävas upp och få en sex kilometer lång tågtunnel för en kostnad av 20 miljarder.

För att få perspektiv på den siffran kan man jämföra med tidigare stora bro- och tunnelbyggen i Göteborg. Omräknat till 2009 års penningvärde kostade det 7,4 miljarder kronor att bygga Älvsborgsbron, Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Götatunneln - tillsammans!

Trafikverket beräknar själva att projektet kostar mycket mer än den samhällsnytta det motsvarar. Motsvarande positiv effekt av Västlänken skulle därmed kunna uppnås i ett annat projekt för en betydligt lägre kostnad.
Många sådana billigare alternativ till Västlänken har också presenterats och det har under lång tid hörts krav på att dessa ska utredas seriöst. Men politikerna har satsat mycket prestige på Västlänken och vill inte riskera att få tvingas inse att de har tänkt fel.

Att bygga en lång tunnel i en stad som Göteborg, med både lera och berggrund, innebär stora risker för problem som gör att kostnaderna kan skena och notan sluta på en betydligt högre siffra.
När riksrevisionen, som granskar hur staten använder sina pengar, tittade på beslutsunderlag och kostnadskalkyler kom man fram till slutsatsen att projektet i slutändan kan komma att bli uppemot dubbelt så dyrt som planerat.

- Trängselskatten -
För att skrapa ihop alla de pengar som behövs för att finansiera Västsvenska paketet har man infört en ny form av vägavgifter i Göteborg, under det förvillande namnet trängselskatt. Det påstås ibland att syftet med trängselskatten skulle vara att minska bilismen för miljöns eller trängselns skull, men det är en beskrivning som stämmer mycket illa överens med verkligheten.

Vad det handlar om är att staten, efter högeralliansens alla skattesänkningar, inte längre har råd att stå för sina åtaganden. I det läget kräver Reinfeldt och Borg att Göteborg och Västsverige skall delfinansiera statliga åtaganden genom att ta ut trängselskatt på vägarna i Göteborg.

Hittills har infrastruktur i Sverige alltid finansierats med pengar från statskassan, som till stor del kommer från inkomstbeskattning, där den som tjänar mer också betalar mer.
Genom att införa den så kallade trängselskatten har man nu öppnat upp för ett system där vi inte längre har ett gemensamt finansierat vägnät, tillgängligt för alla, utan ett system där vägar och annan infrastruktur istället betalas av de som använder dem.

Under högerregeringens tid vid makten har de redan rika fått allt mer i plånboken. Avskaffad förmögenhetsskatt, sänkt bolagsskatt och inte minst det så kallade jobbskatteavdraget, där den som tjänar mest också får störst skattesänkning, har gjort att klyftorna i samhället ökat.

Med vägavgifter som är lika stora i kronor och ören för alla, oavsett inkomst, har vi fått ytterligare en förstärkning av orättvisorna. Den som är rik kan rycka på axlarna och fortsätta köra bil medan trängselskatten för den som redan lever på marginalerna innebär en tung utgift som gör det ännu svårare att få vardagen och ekonomin att gå runt.

Att partier som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som påstår sig stå för vänsterpolitik och rättvisa, inte har något att invända mot detta tycker vi är talande.
Istället för att se den uppenbara klassorättvisan lyfter man fram det känslomässiga argumentet att trängselskatten skulle vara nödvändig för att rädda miljön och klimatet.
Men eftersom trängselskatten är en förutsättning för finansieringen av Västsvenska paketet så måste biltrafiken vara fortsatt hög för att tillräckligt med pengar ska komma in. Därför kommer det heller inte bli tal om några andra insatser för att på allvar minska biltrafiken. I ett längre perspektiv är trängselskatten rent kontraproduktiv ur ett miljöhänseende.

Möjligheterna att använda sig av kollektivtrafiken i Göteborg, som ett alternativ till egna bilresor, varierar dessutom väldigt mycket med var man bor och arbetar. Spårvagns- och bussnätet skulle behöva byggas ut rejält, och gärna vara avgiftsfritt, för att kunna ersätta alla Göteborgares behov av bil. Större delen av Göteborgs arbetare jobbar inte i centrum, dit det är lätt att ta sig kollektivt, utan ofta i industriområden eller på andra platser dit få spårvagnar går.

Vi kommunister vill ha ett samhälle där vi alla, gemensamt efter förmåga, betalar för gemensamma angelägenheter. Vi vill inte ha ett samhälle med privat finansiering, där skolorna bara betalas av de som har barn, där sjukvården betalas av de som är sjuka och där vägar betalas av de som kör på dem.

Kommunistiska Partiet säger

* Staten ska betala statlig infrastruktur
* Nej till den klassorättvisa trängselskatten
* Gräv inte upp Göteborg – skrota Västlänken!

Läs mer:
Debattartiklar av (K) i GT: Rödgröna driver in orättvis skatt, Trängselskatt handlar inte om grön politik
Proletären: Vad är det för fel på Västlänken?
GT: Västlänken blir 35 miljarder dyrare
Proletären: Ett klassorättvist avgiftssystem
Proletären: Nej till trängselskatten – bygg ut kollektivtrafiken!
Debattartikel av (K) i GT: Snart riskerar vi avgifter överallt