Ulf Nilsson, 1:a namn på Kommunisternas valsedel

Om du är beredd att agera för förändring tror vi att Kommunistiska Partiet är ett alternativ för dig.

2014-08-12

I dag styr eliten inom näringslivet Göteborgs utveckling tillsammans med maktfullkomliga politiker. Stadens rykte som mutstad har förstärkts. Trots de rödgrönas löften att ta itu med saken. De saknar viljan att angripa orsakerna, det vill säga den nyliberala ordningen med vinstdrivande kommunala bolag. Privatisering av kommunal egendom och upphandling av tjänster, som förut utfördes i offentlig regi, förvärrar sedan problemen.

Om du är beredd att agera för förändring tror vi att Kommunistiska Partiet är ett alternativ för dig.
Vi är ett parti med vanliga arbetare, arbetslösa och studenter, med unga och gamla som arbetar tillsammans för en politik vi tror på. Vårt mål är ett rättvisare samhälle.
Du som mött oss tidigare vet att vi också bedriver ett anti-imperialistiskt solidaritetsarbete och deltar i den antirasistiska kampen.
Vi är ett annorlunda parti och våra kandidater strävar inte efter fördelar för egen del.