Att ge Svenskarnas Parti mötestillstånd är att ge tillstånd till brott

Idag håller det nazistiska Svenskarnas Parti torgmöte på Götaplatsen. Att ett sådant parti håller, och tillåts hålla möte på offentlig plats är inget annat än en provokation mot oss som bor i Göteborg. Att ge Svenskarnas Parti mötestillstånd är att ge tillstånd till brott.

2014-08-24

Nu på söndag anordnar Svenskarnas Parti ett torgmöte på Götaplatsen här i Göteborg. Även om partiet försökt putsa på sin fasad så är det inget annat än ett nazistiskt våldsparti. Att ett sådant parti håller, och tillåts hålla möte på offentlig plats är inget annat än en provokation mot oss som bor i Göteborg. Att ge Svenskarnas Parti mötestillstånd är att ge tillstånd till brott.

I Sverige är hets mot folkgrupp i lag förbjuden.
Ett torgmöte är ett i högsta grad offentligt sammanhang. Ett nazistiskt torgmöte är därför ett hatbrott, då nazismen är en rasideologi som dömer ut vissa folkgrupper som mindre värda. Detta slog Högsta domstolen fast i en dom 1999, där en man dömdes för hets mot folkgrupp för att han burit på märken med nazistisk anknytning. Han dömdes alltså inte för vad han sa, utan för att han offentligt framträdde som nazist.
Nazistiska organisationer är inte förbjudna i Sverige. Men det är förbjudet att offentligt framföra nazistiska åsikter. De demokratiska friheterna inbegriper inte friheten att begå brott.

Kommunistiska Partiet anser att nazistiska organisationer ska förbjudas och har sedan många är drivit detta krav. Vi anser att sådana organisationer helt skall uteslutas från de demokratiska fri- och rättigheterna.
Krav på ett nazistförbud är inte ett påhitt från vår sida. Vi reser det med stöd från domarna i Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, där nazismens förklarades som en kriminell rörelse och som ett brott mot mänskligheten, och med stöd från FN:s rasdiskrimineringskonvention från 1966, som Sverige skrivit under och som i sin paragraf 4 kräver att organisationer som verkar för rasism skall förbjudas.
Kravet är alltså fast förankrat i de antifascistiska och antirasistiska kamperna och i deras historiska segrar.
Att Svenskarnas Parti håller torgmöte blir en del av den normalisering av rasism och högerextremism som pågår.
Det senaste året har vi vid upprepade tillfällen sett hur farlig den organiserade nazistiska rörelsen är. Vi såg det i attacken mot ett anti-rasistisk möte i Kärrtorp, vi såg det när medlemmar i Svenskarnas Parti valde att attackera deltagare från en feministisk manifestation i Malmö natten efter 8 mars.
Veckans utspel från moderaterna där flyktingmottagande ställs mot satsningar på välfärden blir i skenet av detta en förstärkning åt högerextremismen och ett accepterande av deras utgångspunkter.
Sverige är rikare än någonsin. Men allt mindre av pengarna används till det gemensamma. Genom skattesänkningar för rika och företag har enorma rikedomar privatiseras. Och genom till exempel Rut-avdraget används de pengar som det offentliga har till allt större del för bidrag till de redan rika.
Genom att ta pengarna där de finns har vi råd med både en bra välfärd för alla människor i Sverige och att vara en fristad för människor på flykt från krig och förtryck.
Att Göteborgs stad nu upplåter både plats och utrymme till nazistiska Svenskarnas Parti är skrämmande. Det är skrämmande att inte politiker i Göteborgs kommunfullmäktige väljer att värna om att offentliga platser i Göteborg ska vara för alla oss som bor i Göteborg. Istället låter man dem upplåtas till hets och hat från nazister. Göteborg ska vara en stad för alla oss som bor här eftersom alla människor har ett lika värde.

Tove Janzon, drifttekniker och kandidat för Kommunistiska Partiet i kommunvalet i Göteborg
Ulf Nilsson, plåtslagare och kandidat för Kommunistiska Partiet i kommunvalet i Göteborg