Massakern mot det palestinska folket måste stoppas nu

Vi fördömer den israeliska statens barbariska och kriminella attack mot det palestinska folket”, skriver ett 50-tal kommunistpartier och arbetarpartier i ett gemensamt uttalande.

2014-07-21

Vi, de kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknat detta gemensamma uttalande, fördömer den israeliska statens barbariska och kriminella attack mot det palestinska folket.
Vi uttrycker vår fulla solidaritet med det palestinska folket och uppmanar alla arbetare världen över att samlas för att stärka vågen av fördömanden mot Israel och för att se till att solidariteten med det palestinska folket uttrycks i handling.
USA bär också ett enormt ansvar för den blodiga utvecklingen, i sitt allomfattande stöd till Israel i dess förtryck och ständigt återkommande massakrer mot det palestinska folket.
Likaså bär EU ett stort ansvar genom att driva linjen om att behandla offer och bödel lika samtidigt som samarbetet med Israel utvecklas såväl militärt, ekonomiskt som politiskt.
De kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknar detta uttalande kräver:
• Att brotten mot det palestinska folket fördöms.
• Att de ständiga flyganfallen mot det palestinska folket omedelbart måste upphöra och att ett markanfall måste förhindras.
• Den israeliska ockupationsarméns tillbakadragande.
• Ett omedelbart frisläppande av alla politiska fångar i de israeliska fängelserna.
• Att den oacceptabla muren riva och att varje form av blockad mot palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza hävs.
• Ett omedelbart slut på bosättningarna och en utrymning av alla bosättningar som upprättats i strid mot 1967-års gränser.
• Rätten för alla palestinska flyktingar att återvända, enligt FN:s beslut.
• Ett upphörande av alla militärövningar och allt militärt samarbete med Israel.
• Upprättandet av en palestinsk stat enligt 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad.

Undertecknad av ett 50-tal kommunistpartier och arbetarpartier runt om i världen inklusive Kommunistiska Partiet.