Stoppa privatiseringarna!

Utanför kommunfullmäktiges möte höll Kommunistiska Partiet protester mot stadsledningskontorets utredningar av bolagsformen i Göteborg.

2014-05-12

Ett möte mot utförsäljningen av kommunal egendom hölls på torsdagseftermiddagen i Brunnsparken, Göteborg. Arrangörer var Kommunistiska Partiet och Revolutionär Kommunistisk Ungdom.
William Wismeier, RKU inledde med att kräva att all samhällsnyttig verksamhet som vård, skola och omsorg ska drivas i offentlig regi och under politisk kontroll.
Huvudtalare var Jan Strömqvist, spårvägsarbetare och kommunist, som berättade om privatiseringen och uppstyckningen av kollektivtrafiken. Frågan om spårvägen har bordlagts efter de lyckade protester som reparatörer, buss och spårvagnsförare nyligen genomfört.
Han talade också om själva roten till korruption – vinstintresset. Slutligen uppmanades mötesdeltagarna att komma med i arbetet mot privatiseringarna och för kommunister i fullmäktige.